Beveiligingsmedewerker luchtvracht

Beveiligingsmedewerker luchtvracht / security awareness

De training is voor medewerkers die binnen een organisatie betrokken zijn bij de behandeling van luchtvracht. De opleiding heeft tot doel dat de cursisten zich bewust worden van de huidige terroristische dreiging en voorkomen dat luchtvracht als middel voor terroristische doeleinden gebruikt kan worden. De deelnemers worden opgeleid volgens de vastgestelde exameneisen op het gebied van security awareness zoals deze door het Ministerie van Justitie zijn opgesteld en alleen door gecertificeerde opleidingsinstituten mogen worden uitgevoerd.

Certificering

TA Nederland is erkend om de training “Medewerker Luchtvracht” te verzorgen. Deze erkenning is verleend door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) van de Koninklijke Marechaussee.

Inhoud van de training

• Achtergronden terrorisme
• Herkenning van sabotagemogelijkheden
• Belang van de ketenveiligheid
• Rol van de Koninklijke Marechaussee en Justitie
• Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij de beveiliging betrokken organisaties

Groepsgrootte en locaties

Deze training kunnen wij bij u op locatie verzorgen, of aanmelden op zgn. “open inschrijvingen” behoort tot de mogelijkheden.

Cursusduur

1 dagdeel

De herhaling is via e-learning te voltooien, of klassikaal in één uur

Certificaat

Na afloop wordt een toets afgenomen. Bij voldoende beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar.

De training kunnen we “incompany” verzorgen, bij u op het bedrijf, of u kan aansluiten bij een van onze “open inschrijvingen”, welke terug te vinden zijn op: https://www.tanederland.nl/cursussen/