BHV Bedrijfshulpverlening

BHV Bedrijfshulpverlening of herhaling

 

De cursus is bestemd voor medewerkers, die zich binnen het bedrijf bezig houden met de BHV-taken, maar bijvoorbeeld ook chauffeurs die onderweg bij een calamiteit de tijd tussen ongeval en komst professionele hulp dienen te overbruggen.
De medewerkers worden getraind om in geval van calamiteiten handelend op te kunnen treden en om de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf gestalte te geven. In de training worden de volgende onderdelen behandeld:

Eerste Hulp:

 • 5 belangrijke punten bij verlenen van Eerste Hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop met AED/reanimatie
 • Actieve bloedingen
 • Shock
 • Wonden
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Letsel van oog, neus of oor
 • Tandletsel
 • Steken en Beten
 • Elektriciteitsongevallen
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oververhitting
 • Onderkoeling
 • Bevriezing
 • Vergiftiging
 •  
 • Communicatie, brandbestrijding, ontruiming:

 • Melden incident, hulp van buitenaf, gevaren bij melden, communicatiemiddelen
 • Branddriehoek, brand en brandstadia
 • Blussen, blusmiddelen en blustoestellen
 • Elektriciteitskasten, gevaarlijke stoffen
 • Uw taak, ontruimingsplan, procedures, rol bedrijfshulpverlener bij ontruiming
 • Oefenen gevaren, vluchtroutes, noodverlichting
 • Luchtbehandeling, rook- en warmte afvoerinstallaties, liften, brandweeringang

Coördinator Bedrijfshulpverlening (BHV)

De coördinator BHV zorgt dat de bedrijfsnoodorganisatie ingericht is. Hier is een wettelijke verplichting voor. Dit houdt onder andere in dat u voorbereid bent voor eventuele calamiteiten, waardoor de veiligheid binnen het bedrijf geborgd is. De coördinator BHV maakt de vertaalslag van Arbo-beleid naar concrete maatregelen. Ook de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een voorgevallen calamiteit behoren tot het takenpakket.

Inhoud van de training

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan het opzetten van de BHV organisatie, het opstellen van het bedrijfsnoodplan, de vertaling naar de RI&E en zorgen voor voldoende opleiding en oefening.

Ook de taken van de Ploegleider BHV worden behandeld; deze geeft leiding aan de bhv-inzet en houdt zich bezig met operationele bhv zaken.

Vaak worden deze functies (coördinator/ Hoofd BHV) gecombineerd.

De cursusplanning is te vinden op https://www.tanederland.nl/cursussen/?tribe-bar-date=2021-08&tribe_eventcategory%5B%5D=62