Bus Rijbewijs

Busrijbewijs D

Bestemd voor personen die beroepsmatig een bus
willen gaan besturen en meer dan 8 passagiers vervoeren. 

Gezondheidsverklaring

Allereerst dient een gezondheidsverklaring te worden
ingediend bij het CBR. Dit kan via de website van het CBR. Vervolgens ontvangt
de deelnemer bericht dat hij medisch gekeurd moet worden door een bedrijfsarts of
gecertificeerde arbodienst. Eventueel kunnen wij dit verzorgen.

Inhoud, theorie

Het theoriegedeelte bestaat uit “Verkeer en Techniek” (RV1),
“Administratie” (V2D) en “Administratie cases” (V3D). Er dienen 3
theorie-examens behaald te worden. De deelnemer ontvangt lesmateriaal, speciaal
ontwikkeld voor zelfstudie. Het lesmateriaal bestaat uit een lesboek en een
examentrainingsboek. Naast de zelfstudie bieden we ook lesdagen aan, waarbij de
deelnemer scholing kan volgen.

Om het praktijkexamen te kunnen afleggen dient men in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B, een geldig theoriecertificaat en een “Verklaring van geschiktheid”.

Toetsen

Naast de 3 theorieonderdelen dienen er 2 toetsen te worden gedaan, Praktische toets D en Toets besloten terrein D. Deze beide toetsen worden op onze locatie te Tilburg gedaan.

Inhoud, praktijk

Meestal volstaan zo’n 20 lesuren praktijk, met aansluitend het praktijkexamen. De praktijk wordt in overleg met de deelnemer ingepland.