Code 95 wijzigingen per 01-01-2021

Wijzigingen code 95

Er is een gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid, waardoor er vanaf 1 januari 2021 een aantal zaken wijzigen mbt de code 95.

De ADR cursus mag vanaf 1 januari meetellen voor maximaal 14 uur code 95.

Vanaf 1 januari mag binnen een nascholingscyclus van 35 uur nog maar één cursus herhaald worden. Elk jaar dezelfde cursus mag dan dus niet meer. Een meerdaagse cursus (bijvoorbeeld ADR) mag maximaal één keer per cyclus worden gevolgd.

Indien een chauffeur een training vóór 1 januari 2021 meerdere keren herhaald heeft, blijven deze uren geldig.

Het maximaal aantal uren wat via e-learning gevolgd mag worden, wordt per 1 januari 2021 verlaagd naar 12 uur. Dit zijn maximaal 3 e-learnings.

Vervallen vrijstelling code 95

Er is nog geen definitieve datum waarop de automatisch toegekende code 95 voor oudere chauffeurs gaat vervallen.

Social Share