Communicatieve vaardigheden (U14)

Communicatieve en sociale vaardigheden 

Bij het dagelijkse werk als chauffeur komt veel kijken. Goede omgang met klanten en collega’s, een goede werkhouding, zorgvuldig omgaan met materiaal en lading maken het verschil tussen een professionele chauffeur en een chauffeur die nauwelijks betrokken is bij zijn werk. Omdat de marges maar klein zijn in de transportsector kan het kleinste foutje de grootste gevolgen hebben.
Of het schade rijden is door roekeloos gedrag, het te laat komen is bij een klant of het niet juist interpreteren van opdrachten, al deze voorvallen kunnen grote gevolgen hebben.
Hoe is de communicatie, houding en uitstraling naar de klanten? De wensen van de klant staan centraal in deze training. U leert om door de ogen van de klant naar uzelf en uw organisatie te kijken. De klantgerichtheid en betrokkenheid voor het werk als chauffeur wordt naar een hoger niveau gebracht. U bent de ambassadeur van uw bedrijf.

Doel van de training

Leren in bepaalde situaties vanuit een juiste beroepshouding te handelen ten opzichte van collega’s, leidinggevenden en klanten.

Inhoud van de training “Communicatieve en sociale vaardigheden”

De leerdoelen zijn:

 • De cursist weet hoe een klacht afgehandeld moet worden
 • De cursist kan verschillende dimensies van cultuur benoemen en herkent bijbehorende normen en waarden
 • De cursist begrijpt het effect van: representativiteit, beroepshouding, commercieel gedrag en klantbenadering op het imago van de onderneming
 • De cursist begrijpt dat communicatie een onderdeel is van de dienstverlening
 • De cursist kan gedragingen waarnemen en interpreteren (bijv.: ongewenst of afwijkend gedrag)
 • De cursist kent de gevolgen en oorzaken van ruisvorming
 • De cursist kan omgaan met stresssituaties
 • De cursist kan handelen en denken vanuit diverse belanghebbenden
 • De cursist kan feedback geven en ontvangen
 •  

Overige informatie over de training

 • De training kan meetellen voor 7 uur theorie nascholing vakbekwaamheid / code 95
 • We bieden de training zowel regulier als (deels) per e-learning aan
 • De training kunnen we “incompany” verzorgen, bij u op het bedrijf of een andere locatie, of u kan aansluiten bij een van onze “open inschrijvingen”, welke terug te vinden zijn op: https://www.tanederland.nl/cursussen/

Meer informatie?

Natuurlijk kan u contact met ons opnemen via het aanmeld / informatieformulier, bellen of mailen. U bent ook van harte welkom in ons opleidingscentrum om de mogelijkheden persoonlijk te bespreken.