Tilburg: ADR basis en tank verlenging, 1e zaterdag van 2

ADR basis + tank verlenging 2 zaterdagen + examen Deze training is bestemd voor eenieder die beroepsmatig een vrachtauto bestuurt met gevaarlijke stoffen. Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat. ADR; Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route, ofwel de Europese regelgeving met betrekking tot het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg. ADR basis + tank Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankwagens en containers dienen in het bezit te zijn van het ADR Basis + tank certificaat. De training kan meetellen voor de nascholing vakbekwaamheid, code 95 Daarnaast kan het zijn dat u recht heeft op SOOB subsidie Meer informatie: http://www.tanederland.nl/adr/
Tags: ,

Datum

mei 06 2023
Verlopen!

Tijd

08:00 - 17:00

Locatie

Tilburg
Categorie
QR code

Leave a comment