Tilburg: Veilig werken langs de weg (code 95 U37)

Veilig werken langs de weg (code 95 U37) Algemeen Werken op, aan of langs de weg brengt veel risico’s met zich mee, ongeacht of dit binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt. Een belangrijk aspect is het samenspel tussen de weggebruikers en de werknemers die werkzaamheden uitvoeren. De wegwerker zal de juiste maatregelen moeten treffen om te zorgen dat zijn veiligheid niet in gevaar komt. Doelgroep Werknemers die op, aan of langs de weg werken. Doel Doel van de training is het zo verantwoord mogelijk kunnen uitvoeren van werkzaamheden langs de weg. Inhoud van de cursus
  • De cursist kent relevante wet- en regelgeving (Arbo)
  • De cursist weet welke veiligheidsmaatregelen er bij incidenten genomen moeten worden
  • De cursist kent persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskleding en weet wanneer hij welk beschermingsmiddel moet gebruiken
  • De cursist weet hoe om te gaan met weggebruikers
  • De cursist kan een veilige werkruimte afzetten
  • De cursist kan veilig werken langs de weg
  • De cursist kan veilig verkeersmaatregelen opbouwen aan de hand van Praktijkrichtlijn CROW 96B
Vakbekwaamheidsrichtlijn De training kan meetellen voor 7 uren voor de code 95 in het kader van de nascholing vakbekwaamheid

Datum

mei 03 2023
Verlopen!

Tijd

08:00 - 16:00

Tarief zonder btw

€130,00

Locatie

Tilburg, TA Nederland
Kranenberg 23
QR code