Tilburg: Veiligheidsadviseur ADR (4 daagse cursus)

ADR; Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route, ofwel de Europese regelgeving met betrekking tot het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg. Iedere onderneming die gevaarlijke stoffen over het spoor, de weg of het water vervoert, moet minstens één veiligheidsadviseur in dienst hebben. Deze verplichting geldt ook als het bedrijf zich alleen bezighoudt met het verpakken, beladen, vullen of lossen. De veiligheidsadviseur heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat het werken met en vervoer van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk verloopt.

De veiligheidsadviseur is betrokken bij:

  • Het nagaan of vervoersvoorschriften correct toegepast worden
  • De onderneming adviseren bij de werkzaamheden die de gevaarlijke stoffen betreffen
  • Het opmaken van een jaarverslag over de activiteiten Daarnaast is de veiligheidsadviseur betrokken bij het opleidingsbeleid, het opzetten van passende noodprocedures bij ongevallen, het verrichten van analyses en indien nodig het opstellen van rapporten van ongevallen. Het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen te voorkomen behoort ook tot de taken van de ADR Veiligheidsadviseur.
Meer informatie kan u vinden op https://www.tanederland.nl/veiligheidsadviseur-adr/ De lesduur bedraagt voor de basiscursus 5 dagen, voor herhaling of bij een kleine groep volstaat 4 lesdagen.

Datum

nov 08 2023
Verlopen!

Tijd

08:00 - 16:00

Tarief zonder btw

€1.000,00

Locatie

Tilburg, TA Nederland
Kranenberg 23
QR code

Leave a comment