Tilburg: VCA Basisveiligheid of VCA VOL (code 95 U05)

VCA basisveiligheid, of VCA VOL voor operationeel leidinggevenden Eendaagse of herhalingstraining Basisveiligheid VCA Ééndaagse of herhalingstraining VCA basis / VOL VCA Doel Tegenwoordig worden er veel eisen gesteld aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor instellingen zoals overheid, provincie of gemeentes. Maar ook de (petro) chemische bedrijven, transportbedrijven en aannemersbedrijven stellen hoge eisen. Een van deze eisen is veiligheid. Wil men als bedrijf werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven dan moet het uitvoerende personeel in het bezit zijn van het certificaat basisveiligheid (VCA). De VOL certificering is voor de leidinggevenden van chauffeurs, voormannen van aannemersbedrijven en dergelijke. Doelgroep De training is speciaal bedoeld voor werknemers, of leidinggevenden van bijvoorbeeld: aannemersbedrijven, constructiebedrijven, transportbedrijven enz.. De training geeft de kandidaten inzicht in de gevaren die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de diverse werkzaamheden. De inhoud van de training: Thema A: • Voorbereiden, bespreken en inspecteren van werkzaamheden (veiligheid en gezondheid, VenG wetgeving, preventie, arbeidstijdenwet, milieuwetgeving, veilig werken en gedrag, gevaren en risico’s) Thema B: • Uitvoeren van werkzaamheden (de werkplek, persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidsmiddelen, specifieke werkomstandigheden: hoogte, besloten ruimte, slopen, lassen) Thema C: • Beheersen van specifieke gevaren (gevaarlijke stoffen, elektriciteit, brand en explosie) Thema D: • Beheersen van incidenten en ongevallen (ongevallen en noodsituaties). De leerdoelen tijdens deze training zijn: De cursist kent de regels over veiligheid, overleg en inspecties De cursist weet wat een veilige werkplek is De cursist kan gevaarlijke stoffen herkennen De cursist kent de regelgeving en veiligheidsregels en kent zijn wettelijke verantwoordelijkheid De cursist weet hoe hij ongevallen kan voorkomen De cursist weet hoe te handelen bij ongevallen en noodsituaties De cursist kent de persoonlijke beschermingsmiddelen en weet wanneer hij welk beschermingsmiddel moet gebruiken De cursist kan specifieke werkzaamheden en omstandigheden herkennen en weet hoe hier mee om te gaan De cursist is bekend met diverse gereedschappen en machines die door de cursisten veel al gebruikt worden en kent de gevaren en eisen van deze arbeidsmiddelen De cursist herkent de explosiegevaarlijke omgevingen en weet hoe de persoonlijke explosiemeter gebruikt moet worden. De cursist kan de gevaren en oorzaken van ongevallen bij het werken met elektriciteit omschrijven. Tevens is de cursist bekend met de gevaren en veiligheidsmaatregelen bij statische elektriciteit En extra bij VCA VOL De cursist kent de Wetgeving Arbeidsomstandigheden, Veiligheid preventie risicobeheersing, De cursist is bekend met de Werkvergunning / werken in besloten ruimte, elektriciteit, omgaan met gevaarlijke stoffen, De cursist kan gevaar van brand en explosie herkennen, veilig werken met gereedschap, hijsen en tillen, werken op hoogte, De cursist weet hoe hij persoonlijke beschermingsmiddelen moet gebruiken en kent de gevaren van struikelen, uitglijden en vallen. Certificaten Het examen wordt afgenomen door een landelijk erkend exameninstituut. Bij voldoende resultaat krijgt de deelnemer het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Het certificaat is 10 jaar geldig. De opleiding voldoet ook aan de normen van de stichting SSVV, het Centraal College van Deskundigen in Basisveiligheid. De mogelijkheid bestaat om deze opleiding voor 7 uur te laten meetellen voor de nascholing vakbekwaamheid (code 95). VCA diploma halen? TA Nederland biedt naast de reguliere klassikale cursussen ook cursussen via e-learning aan. Wanneer u de e-learning, of de klassikale cursus gevolgd heeft, kan u proefexamens maken, zodat u enerzijds kan ervaren hoe het examen in zijn werk gaat en wat voor vragen er worden gesteld en anderzijds kan beoordelen of u klaar bent voor het examen. TA Nederland biedt 5 proefexamens aan voor € 5,00 Deze proefexamens zijn voor de verschillende VCA types; B VCA Basis Veiligheid VCA (ook wel bekend als VCA 1 of vca basis) Met het B VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door SSVV en VCA infra.  Het examen omvat 40 vragen en u heeft hiervoor maximaal 60 minuten. U bent geslaagd als u minimaal 2.580 punten hebt behaald, voor iedere vraag kunt u maximaal 100 punten behalen. U ontvangt dan het VCA pasje en B VCA diploma dat 10 jaar geldig is. VOL VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (ook bekend als VCA 2 of VCA VOL) Bent u operationeel leidinggevende? Dan moet u het diploma VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA) hebben. Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft. Het examen omvat 70 vragen en u heeft hiervoor maximaal 75 minuten. U bent geslaagd als u minimaal 4.515 punten hebt behaald, voor iedere vraag kunt u maximaal 100 punten behalen. U ontvangt dan het VCA pasje en VOL VCA diploma dat 10 jaar geldig is. Examen Beide cursussen worden afgesloten met een officieel, schriftelijk examen. De kandidaat die slaagt voor het examen, ontvangt een internationaal erkend Basisveiligheid VCA certificaat. Dit certificaat is 10 jaar geldig. Locatie en planning VCA trainingen De training duurt 1 dag. Aansluitend aan de training zal het examen plaats vinden. Vakbekwaamheidsrichtlijn De training kan meetellen voor 7 uren voor de code 95 in het kader van de nascholing vakbekwaamheid Meer informatie is te vinden op: https://www.tanederland.nl/vca/
Tags: ,

Datum

nov 25 2023
Verlopen!

Tijd

08:00 - 16:00

Tarief zonder btw

€199,00

Locatie

Tilburg, TA Nederland
Kranenberg 23
Categorie
QR code