Venlo: EHBO Onderweg / BHV Bedrijfshulpverlener (code 95 U21)

EHBO Onderweg / BHV Bedrijfshulpverlener (code 95 U21) Inleiding / voor wie is de cursus bestemd Medewerkers, die zich binnen het bedrijf bezig houden met de BHV-taken, maar bijvoorbeeld ook chauffeurs die onderweg bij een calamiteit de tijd tussen ongeval en komst professionele hulp dienen te overbruggen. De medewerkers worden getraind om in geval van calamiteiten handelend op te kunnen treden en om de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf gestalte te geven. Inhoud van de training EHBO Onderweg / Levensreddend handelen EHBO • Vijf taken, bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, circulatiestoornissen • Stelpen ernstige bloedingen, shock, wonden steriel afdekken door aanleggen snelverband • Brandwonden, botbreuken, oogletsel, meer verwondingen tegelijk • Hulpverlening en alarmeren hulpverlenende instanties • Afzetten omgeving / beschermen ongevalsplek Met als leerdoelen: • De cursist heeft kennis van de ABCDE methodiek • De cursist kent de oorzaak en gevolgen van: – Stilstand van de bloedsomloop – Uitwendige wonden – Brandwonden – Kneuzingen en verstuikingen – Ontwrichting en botbreuken – Oogletsels – Vergiftiging – Electriciteitsongevallen • De cursist kan een slachtoffer over korte afstand vervoeren • De cursist kan verband- en hulpmiddelen juist gebruiken • De cursist kan reanimeren en een AED gebruiken En voor de training bedrijfshulpverlening (BHV) extra: COMMUNICATIE/ BRANDBESTRIJDING/ ONTRUIMING • Melden incident, hulp van buitenaf, gevaren bij melden, communicatiemiddelen • Branddriehoek, brand en brandstadia, blussen, blusmiddelen en blustoestellen • Elektriciteitskasten, gevaarlijke stoffen, uw taak, ontruimingsplan, procedures, rol bedrijfshulpverlener bij ontruiming, oefenen gevaren, vluchtroutes, noodverlichting, luchtbehandeling, rook- en warmte afvoerinstallaties, liften, brandweeringang • Evacuaties passagiers uit het voertuig Vakbekwaamheidsrichtlijn De training kan meetellen voor 7 uren per dag voor de code 95 in het kader van de nascholing vakbekwaamheid.

Datum

jun 25 2022
Verlopen!

Tijd

08:00 - 16:00

Locatie

Venlo
Venlo
QR code