Fysieke Belasting (U20)

Fysieke Belasting

Deze training is bestemd voor medewerkers, die in de dagelijkse praktijk regelmatig te maken hebben met werkzaamheden waarbij hij of zij moet tillen, dragen, trekken en duwen. Het op de juiste wijze gebruiken van beschikbare hulpmiddelen (steekwagen, handpallettruck, takel) is van groot belang. En natuurlijk is het belangrijk te weten hoe men op verantwoorde wijze iets moet tillen en dragen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan een juiste zithouding, bijvoorbeeld in de vrachtwagen, of bus.

Doel van de training

Het streven in deze training is zoveel mogelijk praktijk gerichte kennis en vaardigheden op het gebied van tillen en dragen bij te brengen zodat bij de werknemers rugklachten achterwege blijven en een goede gezondheid blijft bestaan.

Inhoud van de training “Fysieke belasting”

De leerdoelen zijn:

  • De cursist kent vormen, oorzaken en gevolgen van fysieke belasting
    De cursist kent relevante wet- en regelgeving (arbo en verkeersveiligheid)
  • De cursist weet hoe fysieke overbelasting voorkomen kan worden
  • De cursist kan de eigen werksituatie evalueren en indien nodig verbeteren
  • De cursist snapt het belang van het op een veilige en verantwoorde manier in en uit het voertuig (cabine, laadruimte) stappen
  • De cursist kan de chauffeursstoel correct instellen
  • De cursist past een juiste zit- en stuurhouding toe
  • De cursist gebruikt juiste werk- en tiltechnieken
  •  

Overige informatie over de training

Meer informatie?

Natuurlijk kan u contact met ons opnemen via het aanmeld / informatieformulier, bellen of mailen. U bent ook van harte welkom in ons opleidingscentrum om de mogelijkheden persoonlijk te bespreken.