Geen RI&E; direct een boete

Vanaf heden mag de Inspectie SZW direct een boete geven wanneer een bedrijf geen RI&E heeft. De RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is al jaren verplicht voor elk bedrijf met personeel, maar vanaf heden mag dus direct beboet worden bij het ontbreken hiervan.

TA Nederland kan de RIE voor u uitvoeren, of ondersteunen bij het opstellen ervan.

Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen.

De complete “Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving” is terug te vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0032326/2019-07-23#Bijlage

Social Share