Incident Management (REVI)

Incident Management

Incident management -voorheen bekend als REVI- is het geheel aan maatregelen welke beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaats gevonden. Tijdens deze cursus wordt u opgeleid naar IM(Incident Management)-hulpverlener. Nadat u de cursus gevolgd heeft, maakt u een theoretisch examen verzorgd door IBKI.

Doel van de cursus

Opleiden naar IM-hulpverlener, zodat u de veiligheid kan optimaliseren bij verkeersincidenten. Natuurlijk de veiligheid van de IM-hulpverlener, maar ook voor de betrokkenen bij het incident en het overige verkeer. 

Inhoud van de training Incident Management

De leerdoelen zijn:

 • De cursist kent de achtergrond en weet wat Incident management betekent
 •  
 • De cursist kent de uitgangspunten van het beveiligen van een verkeersincident
 • De cursist weet wat de 4 V’s inhouden en kan hiernaar handelen
 • De cursist kan verkeerskegels op de juiste plek plaatsen
 • De cursist weet hoe hij / zij de schouwkaart moet gebruiken
 • De cursist is zich bewust van snelheden en afstanden, zodat deze veilig kan werken
 • Overige relevante zaken als gevaarlijke stoffen, samenwerking met andere hulpverleners, veiligheidskleding, etc
 •  

Overige informatie over de training

 • De training kunnen we “incompany” verzorgen, bij u op het bedrijf of een andere locatie. 
 • Alle cursussen gegeven en verzorgd door TA Nederland vallen binnen het wettelijke kader van de ARBO- wet en de voorgeschreven NEN- normen.
 •  
 •  

Meer informatie?

Natuurlijk kan u contact met ons opnemen via het aanmeld / informatieformulier, bellen of mailen. U bent ook van harte welkom in ons opleidingscentrum om de mogelijkheden persoonlijk te bespreken.