Telefoon: 013-7440044 | E-mail: info@tanederland.nl

Infra

HomeInfra

De cursussen “infra” welke we verzorgen zijn naast de veiligheidstrainingen voor diverse grondverzetmachines, ook cursussen verkeersregelaars, verkeersmaatregelen en veilig werken langs de weg.

  In het menu ziet u een selectie van een aantal verschillende trainingen. U kan bij ons onder andere terecht voor een groot aantal trainingen op het gebied van infra en verkeer, maar ook voor veiligheidstrainingen; werken met zo´n beetje alle verschillende grondverzetmachines.

  BASISKENNIS VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

  Algemeen

  Werken op, aan of langs de weg brengt veel risico’s met zich mee, ongeacht of dit binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt. Een belangrijk aspect is het samenspel tussen de weggebruikers en de werknemers die werkzaamheden uitvoeren. De wegwerker zal de juiste maatregelen moeten treffen om te zorgen dat zijn veiligheid en dat van de weggebruiker niet in gevaar komt.

  Doelgroep

  Medewerkers die belast zijn met het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze groep plaatst zelfstandig afzettingen zoals aangegeven in de CROW publicatie.

  Toelatingseisen

  Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

  Inhoud van de cursus

  De cursus zal gericht zijn op alle beroepssectoren die werkzaamheden op of langs de weg uitvoeren. Het betreft een theoretische en praktische cursus met veel aandacht voor de werkelijke omstandigheden waar uitvoerende in hun dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Bij de  behandeling van het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt veel aandacht besteed aan een veilige manier van werken. Daarnaast komen o.a. de volgende aspecten aan bod:

  • Verkeersveiligheid en verkeersmaatregelen
  • Verantwoordelijkheden, verplichtingen en juridische aspecten
  • Maatregelen op autosnelwegen en maatregelen binnen en buiten de bebouwde kom
  • Plaatsen en verwijderen van verkeersmaatregelen en calamiteiten

   Duur van de cursus

  De cursus duurt 4 dagdelen (2 dagen). Het behoort tot de mogelijkheden om deze cursus op zaterdagen te verzorgen.

  De eerste 3 dagdelen zullen bestaan uit theorietraining, het 4e dagdeel is de praktijktraining.

  Locatie

  Bij u op locatie; incompany, of een door ons geregelde locatie.

  Certificaat

  Na het examen met goed gevolg te hebben afgesloten ontvangt men een certificaat dat 5 jaar geldig is.

   BRL 9101

  Heeft u vragen over de onze cursussen en/of wilt u een prijsopgave ontvangen binnen deze categorie? Neem contact met ons op e-mail: info@ta-nederland.nl of bel 013-7440044

  Het procescertificaat KOMO BRL 9101 d.d. 2-2-2011 kan van toepassing zijn op het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering op:

  • autosnelwegen, overeenkomstig CROW Publicatie 96a en/of andere van toepassing zijnde eisen;
  • niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom overeenkomstig  CROW Publicatie 96b en/of andere van toepassing zijnde eisen.

  De KOMO BRL 9101 heeft tot doel het bieden van heldere en handhaafbare toetsingscriteria m.b.t. het uitvoeringsproces voor de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen, teneinde optimale veiligheid bij wegwerkzaamheden te bereiken voor weggebruikers, werknemers verkeersvoorzieningen en wegwerkers. Het geeft de wegbeheerder het vertrouwen dat tijdelijke verkeersvoorzieningen op een correcte wijze en met behulp van de juiste middelen worden toegepast door specifiek opgeleid personeel.

  Het specifiek opgeleide personeel dient in het bezit te zijn van een geldig diploma van een cursus Verkeermaatregelen i.h.k.v. de BRL 9101. Dit diploma heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

  doelgroep

  Medewerkers die belast zijn met het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze groep plaatst zelfstandig afzettingen zoals aangegeven in de CROW publicatie.

  inhoud van de cursus

  De cursus zal gericht zijn op alle beroepssectoren die werkzaamheden op of langs de weg uitvoeren. Het betreft een theoretische en praktische cursus met veel aandacht voor de werkelijke omstandigheden waar uitvoerende in hun dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Bij de  behandeling van het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt veel aandacht besteed aan een veilige manier van werken. Daarnaast komen o.a. de volgende aspecten aan bod:

  • Verkeersveiligheid en verkeersmaatregelen
  • Verantwoordelijkheden, verplichtingen en juridische aspecten
  • Maatregelen op autosnelwegen en maatregelen binnen en buiten de bebouwde kom
  • Plaatsen en verwijderen van verkeersmaatregelen en calamiteiten

  duur van de cursus

  De cursus duurt 4 dagdelen (2 dagen). Het behoort tot de mogelijkheden om deze cursus op zaterdagen te verzorgen.

  examen

  er wordt een officieel examen afgenomen.

  locatie

  Bij u op locatie; incompany, of een door ons geregelde locatie.

  certificaat

  Na het examen met goed gevolg te hebben afgesloten ontvangt men een certificaat dat 5 jaar geldig is.

  nascholing

  deze opleiding valt onder de nascholing van code 95

  aanvullende informatie

  als de opleiding basiskennis verkeersmaatregelen (BRL 9101) met succes is afgerond kunt u verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering goed toepassen. Dit is van toepassing op autosnelwegen en niet –autosnelwegen daarbij kun je denken aan wegen binnen en buiten bebouwde kom.

  VEILIG WERKEN MET DE BULLDOZER

  algemeen

  in deze training leer je de belangrijkste risico’s voor het werken met een bulldozer. In deze training komen verschillende onderdelen aan bod, zoals de lichamelijke belasting. Ook weet u na deze training hoe u de blootstelling aan klimatische omstandigheden zo veel mogelijk kunt beperken (wind, regen, warmte en uv-straling). Tevens leert u in deze training hoe de blootstelling van trillingen en lawaai het beste kunt voorkomen. Het doel van deze training is dat u na de training weet hoe u het veiligst kunt werken met een bulldozer.

  doelgroep

  medewerkers van minimaal 16 jaar oud, die werken of willen werken met een bulldozer.

  Inhoud van de training
  Theorie:
  · Richtlijnen Arbo-wet,
  · Het aanslaan van de last,
  · Controle voor gebruik,
  · Werken met de autolaadkraan,
  · Aanvullende informatie, tillen en dragen,
  · Persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsschoenen.

  Praktijk:
  De nadruk bij de praktijk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals die door de arbeidsinspectie zijn opgesteld; o.a. veiligheid algemeen, en het bedienen van de autolaadkraan en het werken met hijsgereedschappen zoals o.a. lengen en stroppen. Er worden praktijksituaties geoefend, zo mogelijk met eigen materiaal.

  duur van de training

  1 dag

  locatie

  Bij u op locatie; incompany, of een door ons geregelde locatie.

  EVENEMENTEN VERKEERSREGELAAR

  Algemeen

  Deze opleiding is bedoeld voor personen die  eenvoudige verkeersregelende taken verrichten ter ontlasting van de politie. De aanstelling geschiedt per evenement. Uitbreiding tot 1 jaar is mogelijk. Dit is afhankelijk van het soort van verkeersregelende werkzaamheden. Het toezicht is voorbehouden aan de politie.
  De aanstelling van deze plaatselijke evenementen verkeersregelaars is voorbehouden aan de burgemeester.

  Doel

  De deelnemers worden geschoold om onder toezicht/begeleiding op te treden als evenementen verkeersregelaar.

  Inhoud van de cursus

  • In de cursus worden een aantal relevante wettelijke zaken behandelt. – De Wegenverkeerswet 1994 (WvW1994)
  • Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ( Rvv 1990)
  • De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

  Duur van de cursus

  De cursusduur bedraagt 1 dagdeel.

  Examen

  Geen officieel examen.

  Locatie

  Het theoriegedeelte kan bij u op locatie en de praktijk en het –examen op een locatie in de stad.

  Certificaat

  Na een positieve beoordeling van de docent ontvangt men een certificaat.

  VEILIG WERKEN MET DIVERSE GRAAF- OF GRONDVERZETMACHINES

  algemeen

  grondverzetmachines kunt u gebruiken voor verschillende klussen, zoals voor het verwijderen van een deklaag, het maken van ontgravingen en het plaatsen van buizen etc. om deze machines te besturen heeft u een certificaat nodig, hiervoor worden hoge eisen gesteld. Daarom is het belangrijk dat medewerkers de meest recente regels kennen.

  doelgroep

  medewerkers van minimaal 18 jaar die een graafmachine besturen of willen besturen.

  Inhoud van de training

  Theorie:

  • Richtlijn Arbo-wet; rechten en plichten van werkgever en werknemer, arbeidsinspectie,
  • Uitleg bepaalde machine, aansturing, remmen,
  • Controle- en bedieningselementen, hefvermogen,
  • Controle voor gebruik, starten en stoppen van de motor,
  • Werken langs de weg, parkeren, tanken enz.
  • Tillen en dragen, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsschoenen.

  Praktijk:

  De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de arbeidsinspectie zijn opgesteld; controle voor, tijdens en na het rijden, besturing, bediening.

  duur van de cursus

  8 klokuren

  examen

  aan het einde van de cursus vind er een examen plaats, als deze voor zowel de theorie als de praktijk voldoende worden afgerond krijgt u het certificaat ‘veilig werken met hydraulische graafmachines.’ Dit certificaat is 5 jaar geldig.

  aanvullende informatie

  benodigdheden zijn:

  • Werkkleding
  • Helm
  • Bril
  • Schoenen
  • PSL boekje
  • Geldig paspoort of ID-kaart

  INTRODUCTIE VERKEERSMAATREGELEN BRL 9101 ihkv CROW 96A & 96b

  Algemeen

  Werken op, aan of langs de weg brengt veel risico’s met zich mee, ongeacht of dit binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt. Een belangrijk aspect is het samenspel tussen de weggebruikers en de werknemers die werkzaamheden uitvoeren. De wegwerker zal de juiste maatregelen moeten treffen om te zorgen dat zijn veiligheid, en dat van de weggebruiker niet in gevaar komt.

  De cursus is BRL 9101 gecertificeerd, het college van Deskundige Verkeersmaatregelen heeft bepaald dat de cursus aan alle eisen voldoet zoals gesteld in de BRL 9101 richtlijnen.

  Doelgroep

  Beginnende en tijdelijke medewerkers die belast zijn met het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze groep verricht ondersteunende werkzaamheden onder leiding en toezicht van een medewerker die in het bezit is van de Basiscursus Verkeersmaatregelen.

   

  Inhoud van de cursus

  De cursus zal gericht zijn op alle beroepssectoren die werkzaamheden op of langs de weg uitvoeren. Het betreft een theoretische cursus met veel aandacht voor de werkelijke omstandigheden waar uitvoerende in hun dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Bij de  behandeling van het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt veel aandacht besteed aan een veilige manier van werken. Daarnaast komen o.a. de volgende aspecten aan bod:

  • De weggebruiker en materiaal en materieel;
  • ARBO en juridische aspecten;
  • Stappenplan voor eenvoudige wegafzettingen in het algemeen.

  Duur van de cursus

  De cursus duurt 2 dagdelen (1 dag). Het behoort tot de mogelijkheden om deze cursus in de avonduren of op zaterdag te verzorgen.

  Locatie

  Bij u op locatie of op één van onze locaties in Nederland.

  Certificaat

  Na het examen met goed gevolg te hebben afgesloten ontvangt elke deelnemer een certificaat .

  TA Nederland kan naast de meest voorkomende (grondwerk)machines ook veiligheidstrainingen verzorgen voor ondermeer;

  Betonmixer

  Betonpomp

  Dumper

  Graafmachine

  Kipper

  Laadschop

  Minigraver

  Rupsdumper

  Shovel

  Wiellaadschop

  Wiellader

  PROFESSIONEEL VERKEERSREGELAAR

  Algemeen

  Sinds 1990 heeft de verkeersregelaar een officiële status. Een verkeersregelaar wordt ingezet bij evenementen of tijdelijke verkeersmaatregelen, maar ook bij de begeleiding van speciaal transport.

  Er zijn 4 categorieën verkeersregelaars; transportbegeleiders, beroepsgerelateerde verkeersregelaars, evenementenregelaars en evenementenregelaars bepaalde tijd.

  De beroeps verkeersregelaar valt in de eerste twee categorieën.

  De transportbegeleider is minimaal 24 jaar oud en in het bezit van een chauffeurs-, CCV-B diploma of heeft code 95 op het rijbewijs. TA Nederland biedt de theoretische en de praktische opleiding aan.

  De beroepsgerelateerde verkeersregelaar is minimaal 18 jaar oud. Dit zijn medewerkers van wegenbouwbedrijven, medewerkers groenvoorziening, of bijvoorbeeld weginspecteurs. Zij worden aangesteld door de burgemeester van de gemeente waar zij aan het werk gaan, of door de minister, als het werkgebied landelijk is. TA Nederland biedt de theoretische en de praktische opleiding aan.
  Uniforme aanwijzingen (bijlage II van Rvv 1990) worden aangeleerd.

  De aanstelling van deze plaatselijke verkeersregelaars is voorbehouden aan de burgemeester.

  De aanstelling tot landelijk aangestelde beroeps verkeersregelaar behoort ook tot de mogelijkheden bij de TA Nederland. De opleiding en het examen zijn hetzelfde. De landelijke aanstellingspas wordt dan verstrekt door het Verkeerscentrum Nederland. Nadat de beroeps verkeersregelaar is aangesteld kan deze zelfstandig optreden als verkeersregelaar.

  Doelgroep

  medewerkers van minimaal 18 jaar oud die beroeps verkeersregelaar willen worden.

  Inhoud van de cursus

  • De verkeersregelaar
  • Wettelijke status
  • Verkeersveiligheid
  • Aanstellingsmodellen en –certificaten
  • Verkeersregeling in de praktijk

  Duur van de cursus

  De cursusduur voor de theorie bedraagt 1 dag inclusief theorie-examen en de cursusduur voor de praktijk bedraagt 1½ dag inclusief praktijkexamen. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 12 personen voor de theorie en 8 voor de praktijktraining / examen. Totaal bedraagt de cursusduur 2 ½ dag.

  Examen

  Het theoriegedeelte wordt afgenomen door de docent. Het praktijkexamen wordt afgenomen door een politieambtenaar, afgevaardigd door de Stichting Verkeersregelaars Nederland, en de docent.

  Locatie

  Het theoriegedeelte kan bij u op locatie en de praktijk en het –examen op een locatie/stad die door de Stichting Verkeersregelaars Nederland is goedgekeurd.

  Certificaat

  Nadat de examens met succes zijn afgerond en nadat het certificaat door de Stichting Verkeersregelaars Nederland naar TA Nederland verstuurd is, ontvangt de opdrachtgever van TA Nederland het certificaat waarmee u de aanstellingspas kunt aanvragen.

   

  Aanvullende informatie

  Bij elke cursus zorgen wij voor:

  • Lesmateriaal
  • Goedgekeurd hesje voor de verkeersregelaar en de verkeersfluit
  • Het afnemen van het 1e theoretische examen en de benodigde materialen hiervoor
  • Het afnemen/begeleiden van de cursisten tijdens  het praktische examen
  • Het 1e praktische examen

  VEILIG WERKEN LANGS DE WEG

  Algemeen

  Werken op, aan of langs de weg brengt veel risico’s met zich mee.

  Doelgroep

  Werknemers die op, aan of langs de weg werken.

  Inhoud

  Theorie:

  • Wetgeving en richtlijnen
  • Bewust zijn van risico’s
  • Soorten wegen
  • Gebruik van afzettingsmaterialen
  • Gebruik van veiligheidskleding
  • Houding en gedrag tijdens het werk
  • Te nemen verkeersmaatregelen

  Praktijk:

  • Nabootsing praktijksituaties om op juiste wijze gebruik van afzettingsmaterialen te leren maken en markering
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

  Meer informatie is te vinden op https://www.tanederland.nl/veilig-werken-langs-de-weg-u37/