Telefoon: 013-7440044 | E-mail: info@tanederland.nl

Logistiek

HomeLogistiek

Voor de meeste logistieke trainingen verzorgen we regelmatig “open inschrijvingen”. Indien we nog ruimte hebben, bent u van harte welkom de training te komen volgen. Voor beschikbare data en tarieven kan u terecht op www.tanederland.nl/cursussen. Indien deze data niet uitkomen neemt u gerust contact met ons op, zodat we samen kunnen kijken wanneer het wel schikt.

Er zijn veel in- en externe transportmiddelen waarvoor we trainingen verzorgen, neem contact met ons op, indien u twijfelt of we voor uw machine een training kunnen verzorgen.

Ook voor andere vragen en opmerkingen staan we graag te woord. Neem contact met ons op via e-mail: info@tanederland.nl of telefonisch 013 – 744 00 44

  In het menu ziet u een selectie van een aantal verschillende trainingen. U kan bij ons onder andere terecht voor veiligheidstrainingen werken met zo´n beetje alle verschillende interne transportmiddelen. Daarnaast verzorgen we awareness (bewustwordings)trainingen, welke we kunnen toespitsen op uw bedrijf.  Ook kunnen we medewerkers opleiden naar logistiek medewerker, op elk gewenst niveau.

  VEILIG WERKEN MET DE AUTOLAADKRAAN

  Algemeen

  Veilig werken met de autolaadkraan is voor werknemers alleen laden en lossen met de autolaadkraan en dus niet hijsen met een kraan waarvan het maximum bedrijfslastmoment 10 ton per meter of meer bedraagt. Volgens de richtlijnen van de Arbo-wet is voor deze chauffeurs een veiligheidstraining voldoende. Boven de 10 ton meter is een certificaat TCVT/W4-04 verplicht.

  Doelgroep
  Deze training is bestemd voor een ieder die een autolaadkraan moet bedienen. De machinist van de autolaadkraan met hijsfunctie (met een lastmoment van 10 ton-meter en hoger) dient wettelijk in het bezit te zijn van het T.C.V.T.- W4-04 Certificaat ‘Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie’

  Inhoud van de training
  Theorie:
  · Richtlijnen Arbo-wet,
  · Het aanslaan van de last,
  · Controle voor gebruik,
  · Werken met de autolaadkraan,
  · Aanvullende informatie, tillen en dragen,
  · Persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsschoenen.

  Praktijk:
  De nadruk bij de praktijk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals die door de arbeidsinspectie zijn opgesteld; o.a. veiligheid algemeen, en het bedienen van de autolaadkraan en het werken met hijsgereedschappen zoals o.a. lengen en stroppen. Er worden praktijksituaties geoefend, zo mogelijk met eigen materiaal.

  Trainingsduur

  1 dag

  Examen

  De deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname met pasje. De geldigheid is vijf jaar.

  Locatie

  Trainingen kunnen bij u op locatie worden uitgevoerd. Voordeel is hierbij dat de medewerkers getraind worden in hun werkomgeving en met eigen machines.

  Nascholing

  Deze training mag meetellen voor de vakbekwaamheidsrichtlijn van code 95.

  AWARENESS TRAININGEN

  Niet alleen bij het vervoer per rail of over de weg brengt het omgaan met gevaarlijke stoffen risico’s met zich mee. Ook in het productieproces en bij de handelingen binnen het bedrijf is het veilig werken met gevaarlijke stoffen belangrijk. Zowel het ADR (hoofdstuk 1.3) als de Arbeidsomstandighedenwet hebben hiervoor de  nodige richtlijnen opgesteld. Er is o.a. een verplichting om werknemers voldoende te informeren en middels trainingen te instrueren.

  Inleiding

  Het omgaan met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Om deze risico’s tot een minimum te beperken, is veilig werken van groot belang. Om dit veilige werken te waarborgen, moeten medewerkers goed zijn opgeleid. De Arbeidsomstandighedenwet en het ADR stellen dat medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken, hiervoor voorlichting en instructie moeten krijgen. Een verkorte training maakt medewerkers bewust van de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het omgaan met gevaarlijke stoffen.

  Doelgroep
  De training is bedoeld voor alle medewerkers van minimaal 16 jaar oud, die betrokken zijn bij de afhandeling van gevaarlijke stoffen. De training is ook geschikt voor de leidinggevenden van deze medewerkers, als basis voor verdere opleiding. De deelnemer leert hoe hij met gevaarlijke stoffen moet omgaan, zodat de risico’s voor mens, dier en milieu tot een minimum beperkt blijven. Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch iets fout gaat, dan kan hij snel en deskundig handelen.

  Inhoud van de training

  Theorie:

  In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld en opnieuw opgefrist:

  • Veiligheid en Wetgeving waarbinnen werkzaamheden met gevaarlijke stoffen plaatsvinden
  • Wijze van vervoer en behandeling (verpakkingen, wagenlading en tanks)
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Herkenning gevaarlijke stoffen
  • Doel en inhoud van de relevante documenten
  • Gevarenklasse en etikettering
  • Veiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen

  Praktijk:

  • De training is theoretisch en wordt ondersteund met praktijkvoorbeelden. Evt. kan er ook tijdens de training op de werkplek gekeken worden naar de gevaarlijke stoffen.

  Duur van de training

  De training zal 1 dagdeel in beslag nemen. Lestijden bijv. van 08.30 uur tot 12.00 uur of van 13.00 uur tot 16.30 uur.

  Examen

  De deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname met pasje. De geldigheid is vijf jaar.

  Nascholing

  Deze training mag meetellen voor de vakbekwaamheidsrichtlijn code 95.

  Overige informatie

  Tijdens de training zullen we specifiek de gevaarlijke stoffen (UN-nummers/klasse) behandelen die bij A verwerkt worden. We zullen deze vooraf inventariseren.

  VEILIG WERKEN MET DE ELEKTRISCHE PALLET TRUCK

  Algemeen

  de elektrische pallet truck is tegenwoordig een belangrijk transportmiddel. Wat mensen vroeger met de hand tilde kun je nu met de pallet truck verplaatsen. Ook tegenwoordig gebeuren er nog vele ongelukken. Dit willen ze tegen gaan met een cursus voor de elektrische pallet truck.

  Doelgroep 

  Medewerk(st)ers van minimaal 16 jaar oud, die met de EPT hun werkzaamheden uitvoeren.
  Wij kunnen opleidingen verzorgen voor alle interne transportmiddelen. Enkele transportmiddelen zijn: EPT, stapelaar, diverse orderverzamenltrucks, hoogbouwtruck, etc….

  Inhoud van de training 

  De training is opgebouwd uit een theorie- en praktijkgedeelte. Het trainen van het praktisch en veilig omgaan met interne laad en loshulpmiddelen zoals de EPT is daarbij de belangrijkste component en de theorie zal ter ondersteuning dienen.

  De inhoud van de training bestaat uit een theoriegedeelte welke is samengesteld uit de voorlichting inzake Arbo-Informatiebladen 14: Intern transport en opslag en 17: Hijs- en hefmiddelen.
  Het praktijkgedeelte is helemaal gericht op de werkzaamheden die bij u op het bedrijf plaatsvinden. Voldoet aan de tekst uit het Arbo Informatieblad 17 hoofdstuk 4 paraaf 4.2.

  Duur van de training

  1 dagdeel

  Locatie

  Planning, locatie en opleidingsduur is afhankelijk van het soort intern transportmiddelen.

  VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK

  Algemeen

  in een praktijk dag leren wij u een heftruck besturen. Komt u voor de beginnende cursus of voor een herhaling? Geen probleem. Tijdens deze opleiding tot heftuckchauffeur leren we de cursisten een heftruck te besturen en te beheersen. Dit gaat door middel van opdrachten waarin de cursist goed om zich heen moet kijken en gewezen word op eventuele fouten.

  Doelgroep

  Medewerkers(sters) die een heftruck besturen of willen besturen conform de eisen van de Arbo-wet en minimaal 16 jaar zijn.

  Inhoud van de training 

  De cursussen zijn volledig gericht op de dagelijkse praktijk binnen het magazijn. Het trainen van het praktisch en veilig omgaan met de heftruck is daarbij de belangrijkste component en de theorie zal ter ondersteuning dienen.

  Theorie:

  • Richtlijnen in de Arbo- wet,
  • Soorten trucks,
  • Controle van de trucks,
  • Stabiliteit, belading, controle en onderhoud,
  • Aan het werk,
  • Het lastdiagram,
  • Goederenbehandeling.

  Praktijk:

  De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de arbeidsinspectie zijn opgesteld;

  • controle voor, tijdens en na het rijden,
  • veilig laden en lossen,
  • bediening en besturing,
  • stabiliteit,
  • veiligheid in de werkomgeving.

  Indeling van de training

  De training bestaat uit een deel theorie met een toets en een praktijkbeoordeling.

  Duur van de training

  De opleiding voor beginnend bestuurder is 2 dagen, herhaling duurt 1 dag.

  Examen

  De deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname met pasje. De geldigheid is vijf jaar.

  U kan er tevens voor kiezen een officieel CCV examen te volgen om een veiligheidscertificaat, of een vakbekwaamheidscertificaat

  Nascholing

  deze training mag meetellen voor de vakbekwaamheidsrichtlijn voor code 95

  VEILIG WERKEN MET DE HOOGWERKER

  Algemeen

  er  zijn er bedrijven waar een hoogwerker wordt gezien als een stuk gereedschap voor algemeen gebruik en waar iedereen gebruik van mag maken. Daarentegen is er waarschijnlijk niemand die een van zijn medewerkers toestemming zou geven om zonder geldig rijbewijs deze hoogwerker te laten besturen. De prijs van een hoogwerker ligt in dezelfde orde van grootte als die van de directieauto. Een niet-geschoolde en onervaren medewerker kan met een hoogwerker heel wat schade aan zijn omgeving of zichzelf aanrichten. De wetgever ziet het werken met een hoogwerker dan ook als een risicovolle taak.

  Een hoogwerker is een verplaatsbaar hefwerktuig speciaal voor het heffen van personen en eventueel goederen. Het platform kan bewegen in diverse richtingen.
  De hoogwerker is bedoeld om een tijdelijke en veilige werkomgeving op hoogte te creëren.

  Doelgroep

  personen van minimaal 16 jaar, die met een hoogwerker hun werkzaamheden (gaan) uitvoeren

  Inhoud van de training
  Theorie:

  • Wet en regelgeving,
  • Soorten hoogwerkers,
  • Algemene bepalingen m.b.t. het systeem,
  • Werking hoogwerker,
  • Bedieningen hoogwerker,
  • Veiligheidsaspecten.

  Praktijk:
  De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de inspectie voor sociale zaken en werkgelegenheid (ISZW) zijn opgesteld; controle voor, tijdens en na het rijden, besturing, stabiliteit en bediening.

  Duur van de training

  1 dag

  Examen

  Na het met positief resultaat afleggen van een toets ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

  Nascholing

  Deze training mag meetellen voor de vakbekwaamheidsrichtlijn code 95.

  LOGISTIEK MEDEWERKER

  Algemeen

  TA Nederland kan medewerkers opleiden naar logistiek medewerker op elk gewenst niveau; bijvoorbeeld van medewerker zonder enige ervaring naar allround magazijnmedewerker, of van supervisor naar teamleider.

  Doelgroep

  medewerkers van minimaal 16 jaar die opgeleid willen worden als logistiek medewerker of eventueel als allround magazijnmedewerker.

  VEILIG WERKEN MET DE MEENEEMHEFTRUCK

  Algemeen

  veilig werken met de meeneemheftruck. het handige laad- en losmiddel dat in de volksmond ook nog de kooiaap, moffet of de kinglifter genoemd wordt. de cursussen zijn volledig gericht op de dagelijkse praktijk binnen de laad- en losomgeving. het trainen van het praktisch en veilig omgaan met de meeneemheftruck is daarbij de belangrijkste component en de theorie zal ter ondersteuning bieden.

  Doelgroep

  Medewerkers(sters) die een meeneemheftruck besturen of willen besturen conform de eisen van de Arbo-wet en minimaal 18 jaar zijn.

  Inhoud van de training 

  De cursussen zijn volledig gericht op de dagelijkse praktijk binnen de laad- en losomgeving. Het trainen van het praktisch en veilig omgaan met de meeneemheftruck is daarbij de belangrijkste component en de theorie zal ter ondersteuning dienen.

  Theorie:

  • Richtlijnen in de Arbo- wet,
  • Soorten meeneemheftrucks,
  • Controle van de trucks,
  • Stabiliteit, belading, controle en onderhoud,
  • Aan het werk,
  • Het lastdiagram,
  • Goederenbehandeling.

  Praktijk:

  De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de inspectie van Sociale zaken en werkgelegenheid (ISZW) zijn opgesteld;

  • controle voor, tijdens en na het rijden,
  • veilig laden en lossen,
  • bediening en besturing,
  • stabiliteit,
  • veiligheid in de werkomgeving.

  Indeling van de training

  De training bestaat uit een deel theorie met een toets en een praktijkbeoordeling.

  Duur van de opleiding

  De opleiding voor beginnend bestuurder is 2 dagen, herhaling duurt 1 dag.

  Examen

  De deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname met pasje. De geldigheid is vijf jaar.

  Locatie

  Trainingen kunnen bij u op locatie worden uitgevoerd. Voordeel is hierbij dat de mensen getraind worden in hun werkomgeving en met eigen machines.

  Nascholing

  Deze training mag meetellen voor de vakbekwaamheidsrichtlijn code 95.

  VEILIG WERKEN MET DE REACHTRUCK

  Algemeen

  Veilig werken met de Reachtruck. Medewerkers die een reachtruck (gaan) besturen. We zullen de training richten op de dagelijkse praktijk in het magazijn.

  Doelgroep

  Medewerkers(sters) die een reachtruck besturen of willen besturen conform de eisen van de Arbo-wet en minimaal 16 jaar zijn.

  Inhoud van de training 

  De cursussen zijn volledig gericht op de dagelijkse praktijk binnen het magazijn. Het trainen van het praktisch en veilig omgaan met de heftruck is daarbij de belangrijkste component en de theorie zal ter ondersteuning dienen.

  Theorie:

  • Richtlijnen in de Arbo- wet,
  • Controle van de trucks,
  • Stabiliteit, belading, controle en onderhoud,
  • Aan het werk,
  • Het lastdiagram,
  • Goederenbehandeling.

  Praktijk:

  De nadruk ligt op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de arbeidsinspectie zijn opgesteld;

  • controle voor, tijdens en na het rijden,
  • het rijden in smalle gangen
  • bediening en besturing,
  • stabiliteit,
  • veiligheid in de werkomgeving.

  Duur van de opleiding

  De opleiding voor beginnend bestuurder is 2 dagen, herhaling duurt 1 dag.

  Examen

  De deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname met pasje. De geldigheid is vijf jaar.

  Indeling van de training

  De training bestaat uit een deel theorie met een toets en een praktijkbeoordeling.

  locatie

  Trainingen kunnen bij u op locatie worden uitgevoerd. Voordeel is hierbij dat de mensen getraind worden in hun werkomgeving en met eigen machines.

  Nascholing

  Deze training mag meetellen voor de vakbekwaamheidsrichtlijn code 95.

  VEILIG WERKEN MET DE TERMINAL TREKKER

  Algemeen

  We kunnen de terminaltrekker niet meer wegdenken in de transport en logistiek. Jaarlijks gebeuren er in Nederland vele ongevallen op bedrijfsterreinen waar met terminal trekkers worden gewerkt, soms komen daarbij mensen om het leven. Het is dus van belang om getraind personeel in dienst te hebben om zo het aantal onveilige situaties te reduceren.

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor personen die in het dagelijks werk gebruik maken of moeten maken van een terminaltrekker.

  Voorwaarden

  De minimumleeftijd van de cursist is 18 jaar. Sinds 1 Juli 2015 geldt in Nederland een rijbewijsplicht voor motorvoertuigen met beperkte snelheid categorie T volgens art.108 van WvW. Advies is rijbewijs C en CE.

  Doel

  Veiligheid vergroten op rangeerterreinen en volgens de ARBO-norm kunnen werken met een terminal trekker.

  Resultaat

  Certificaat  ‘Veilig werken met de terminaltrekker’.

  Duur opleiding

  1 dag.

  Indeling cursus

  Theorie over de ins en outs omtrent de terminaltrekker. Praktijkexamen aan het eind van de cursus afgenomen door de docent

  VEILIG WERKEN MET …

  TA Nederland kan naast de meest voorkomende interne transportmiddelen ook veiligheidstrainingen verzorgen voor ondermeer;

  Hoogbouwtruck

  Combitruck

  Bewustwording gevaarlijke stoffen

  Orderverzameltruck

  Meeloopstapelaar

  Smalle gangentruck

  Industriële trekker

  Reachstacker

  Verreiker

  Klemmentruck

  Voorzetapparatuur

  Bovenloopkraan

  Diverse voorzetapparatuur