Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Deze dient de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te bevorderen. Bij bedrijven waar maximaal 25 werknemers in dienst zijn, mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

De preventiemedewerker heeft vier wettelijk verplichte taken:

 • Opstellen of mede opstellen van de RI&E en het plan van aanpak.
 • De arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk houden / maken in overleg met de directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 • Het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak.
 • Contacten met arbodienst of bedrijfsarts onderhouden.
 •  

Inhoud van de training “Preventiemedewerker”

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De rol van de preventiemedewerker binnen het bedrijf
 • Overleg en communicatie met de directie, de ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging
 • Arbo wetgeving inclusief alle actuele wijzigingen
 • Arbo risico’s
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Rol van de Arbodienst
 • RI&E
 • Voorlichting en onderricht
 • Motivatie van medewerkers
 • Ongevallen en bijna-ongevallen
 • Noodplan
 •  

Overige informatie over de training

Meer informatie?

Natuurlijk kan u contact met ons opnemen via het aanmeld / informatieformulier, bellen of mailen. U bent ook van harte welkom in ons opleidingscentrum om de mogelijkheden persoonlijk te bespreken.