Het ziet er naar uit dat we vanaf 11 mei weer klassikale cursussen voor code 95 en rijlessen mogen verzorgen. Het kabinet heeft laten weten dat de rijschoolbranche weer kan opstarten.
De brancheorganisaties BOVAG, FAM, LBKR en VRB zijn daar zeer content mee. Ze hebben zich op dit moment voorbereid middels een gedegen veiligheidsprotocol dat een veilige en verantwoorde herstart mogelijk maakt.
In het protocol ‘veilig werken in de rijschoolbranche’ staan de volgende veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector opgesomd.
a. Check vooraf: de rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19.

Voorafgaand aan de werkdag dienen werkgevers aan de instructeurs die in dienst of anderszins voor hun rijschool werken de volgende twee controlevragen te worden gesteld:
I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
b. De instructeur maar ook de zelfstandige rijschoolhouder dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.
c. Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit houden en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.
d. Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht (Voor dit desinfecteren en luchten maken we een checklist, afgeleid van het protocol).
e. Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.