Reisbegeleiding (U33)

Reisbegeleiding

 

Doel en doelgroep

Deze training is bestemd voor bus- en touringcarchauffeurs.

Kort samengevat zijn de hoofddoelen;

• Veiligheid en het comfort van de passagiers borgen

• Een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig

• Noodsituaties kunnen beoordelen

• Door zijn gedrag kan de chauffeur bijdragen aan het imago van een onderneming

• Kennis van het economisch klimaat van het personenvervoer over de weg en van de marktwerking

 

Opzet training

De leerdoelen van deze training zijn:

• De cursist kent de definitie van toerisme

• De cursist is op de hoogte van organisaties en voorwaarden (bijv: Visa, Ambassades, ANVR, SOS Internationaal, SKTB)

• De cursist kent de relevante documenten

• De cursist kent de voor toerisme belangrijke topografie

• De cursist is bekend met de betreffende cultuur en staatsinrichting

• De cursist is bekend met het internet en social media

• De cursist kent de regels m.b.t. rij- en rusttijden

• De cursist begrijpt het belang van een reisprogramma

• De cursist snapt de impact van communicatie met en houding naar passagiers

• De cursist weet hoe te handelen bij ziektes en sterfgevallen van gasten

• De cursist begrijpt de relatie tussen voeding en gezondheid

• De cursist kan de touringcar inspecteren

• De cursist kan correct de spiegels afstellen en de zit- en stuurhouding instellen

• De cursist draagt zorg voor de veiligheid van de passagier in de touringcar

• De cursist weet hoe te handelen bij ongevallen en bij het uitvallen van de touringcar

 

Overige informatie over de training

De training kan meetellen voor 7 uur theorie nascholing vakbekwaamheid / code 95

De training kunnen we “incompany” verzorgen, bij u op het bedrijf of een andere locatie, of u kan aansluiten bij een van

onze “open inschrijvingen”, welke terug te vinden zijn op: https://www.tanederland.nl/cursussen

 

Meer informatie?

Natuurlijk kan u contact met ons opnemen via het aanmeld / informatieformulier, bellen of mailen. U bent ook van harte welkom in ons opleidingscentrum om de mogelijkheden persoonlijk te bespreken.