Rijoptimalisatie (W02)

Rijoptimalisatie

Tijdens deze training proberen we de chauffeurs bewust te maken van hun
rijstijl en hoe ze deze kunnen beïnvloeden.

Doel van de training

Het doel van de training is het zo verantwoord mogelijk rijden en het
voorkomen van schades aan voertuigen. Er is in de training aandacht voor onder
andere voertuigbeheersing, inzicht in het verkeer, omgaan met
manoeuvreersituaties en houdingsaspecten bij de chauffeur die de veiligheid
kunnen vergroten.

De leerdoelen zijn

De cursist kan technische kenmerken in combinatie met rijtechniek
benoemen

De cursist kent de krachten in en van het rijdende voertuig

De cursist heeft kennis van recente actieve en passieve
veiligheidssystemen

De cursist kan risicovolle situaties inschatten

De cursist begrijpt het belang van een goede in- en uitstap techniek en
zit- en stuurhouding

De cursist ziet in hoe de spiegelstand bijdraagt aan een goede
kijktechniek

De cursist kan manoeuvreren met een juiste rijtechniek

De cursist toont verkeersinzicht door goed te anticiperen, te
waarnemen, te observeren en te concentreren

Overige informatie over de
training

De training kan meetellen voor 7 uur praktijk nascholing vakbekwaamheid
/ code 95

We bieden de training zowel regulier als (deels) per e-learning aan

De training kunnen we “incompany” verzorgen, bij u op het bedrijf of
een andere locatie, of u kan aansluiten bij een van onze “open inschrijvingen”,
welke terug te vinden zijn op: https://www.tanederland.nl/cursussen

Meer informatie?

Natuurlijk kan u contact met ons opnemen via het aanmeld /
informatieformulier, bellen of mailen. U bent ook van harte welkom in ons
opleidingscentrum om de mogelijkheden persoonlijk te bespreken.