Stil laden en lossen

Doel van de training is een lading zo verantwoord mogelijk te kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig. Tevens leert de cursist tijdens het laden en lossen rekening te houden met de omgeving en geluidsoverlast.
Er is in de training aandacht voor onder andere:
• Wet- en regelgeving
• Veiligheid
• Vastzetmaterialen
• Geluidshinder
• Technische oplossingen
• Beroepshouding

Deze training is geschikt voor alle personen die een lading laden, vervoeren of lossen.

Opzet training

De training bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. In de theorie komt aan de orde:
• Geluidshinder
• Wet- en regelgeving
• Technische oplossingen
• Beroepshouding bij het stil laden en lossen

In het praktijkdeel komt aan de orde:
• Geluidsarm laden en lossen
• Bediening
• Omgeving
• Geluidsmetingen
• Gebruik ‘stil` laad- en losmaterieel

Overige informatie?

De training kunnen we “incompany” verzorgen, bij u op het bedrijf, of u kan aansluiten bij een van onze “open inschrijvingen”, welke terug te vinden zijn op: https://www.tanederland.nl/cursussen/?tribe_eventcategory%5B%5D=84