Telefoon: 013-7440044 | E-mail: info@tanederland.nl

Taxikeurmerk Tilburg

HomeTaxikeurmerk Tilburg

Het Taxikeurmerk Tilburg is een kwaliteitskeurmerk waarmee taxichauffeurs uit de opstapmarkt (straattaxivervoer) laten zien dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die een reiziger van een taxirit in Tilburg mag verwachten. Het Taxikeurmerk Tilburg staat voor gastvrijheid, een goede stads- en stratenkennis, klantgerichtheid en alle andere zaken en factoren die het imago van de taxibranche in Tilburg op een positieve wijze beïnvloeden.

Het is bedoeld voor alle taxichauffeurs die in de gemeente Tilburg straattaxivervoer willen aanbieden op de taxistandplaatsen, of op de openbare weg (ook wel de opstapmarkt genoemd).

Om deze vergunning te behalen dienen taxichauffeurs een aantal stappen te doorlopen:
– Invullen aanvraagformulier op deze website
– Tijdens de openingstijden van het taxiloket aanmelden; het taxiloket is elke dinsdag van 14.00 tot 19.00 uur geopend en elke donderdag van 09.00 tot 14.00 uur.
Daarna dient u onderstaande stappen te doorlopen:

  • U beschikt over het deelcertificaat “Stratenkennis Tilburg”.
  • U beschikt over het deelcertificaat “Stadskennis Tilburg”.
  • U beschikt over het deelcertificaat “Houding en gedrag”.
  • U beschikt over het deelcertificaat “Levensreddend handelen”.

Hoe u deze kan behalen wordt uitgelegd tijdens uw bezoek aan het taxiloket.

Wanneer u de deelcertificaten behaald heeft, kan u bij de gemeente Tilburg een Taxikeurmerkvergunning aanvragen.

Zij zullen een integriteitsonderzoek doen volgens de Wet Bibob (Bibob toets).

Via onderstaand aanvraagformulier kan u de certificaataanvraag starten:

Aanvraagformulier Taxi-keurmerkcertificaat Tilburg

Via onderstaand formulier kan u zich aanmelden voor het behalen van het Taxi-keurmerkcertificaat voor de gemeente Tilburg
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wanneer u de aanvraag bij het taxiloket komt doen, dient u de volgende bescheiden mee te nemen:
– Rijbewijs
– Paspoort
– Landelijke chauffeurskaart
– Indien van toepassing: taxi-vergunning

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Aanvragen moeten op persoonlijke titel ingediend worden bij het taxiloket.

Aanvrager verklaart zich te houden aan de nadere uitvoeringsregels, zoals vastgesteld door het college van B&W gemeente Tilburg en de taxikeurmerkregels, zoals in het werkboek staan.

Indien u meer informatie wenst, bent u van harte welkom bij het taxiloket op genoemde openingstijden, u kan het contactformulier invullen https://www.tanederland.nl/over-ons/, of een email sturen naar info@tanederland.nl