Training “Preventiemedewerker” ook mogelijk bij TA Nederland

Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Deze dient de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te bevorderen.

De preventiemedewerker heeft vier wettelijk verplichte taken:

  • Opstellen of mede opstellen van de RI&E en het plan van aanpak.
  • De arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk houden / maken in overleg met de directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
  • Het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak.
  • Contacten met arbodienst of bedrijfsarts onderhouden.

De training “Preventiemedewerker” wordt op 15 oktober 2021 en 10 december 2021 in Tilburg op locatie van TA Nederland gegeven. Voor meer informatie of inschrijving kunt u contact met ons opnemen!

Social Share