Telefoon: 013-7440044 | E-mail: info@tanederland.nl

Transport

HomeTransport

De transporttrainingen richten zich enerzijds op het behalen en houden van de “code 95” in het kader van de Europese richtlijn “nascholing vakbekwaamheid” en anderzijds op het behalen van de verschillende rijbewijzen.

Vanzelfsprekend maken we onderscheid tussen goederenvervoer en personenvervoer.

Voor de meeste transport trainingen verzorgen we regelmatig “open inschrijvingen”. Indien we nog ruimte hebben, bent u van harte welkom de training te komen volgen. Voor beschikbare data en tarieven kan u terecht op www.tanederland.nl/cursussen. Indien deze data niet uitkomen neemt u gerust contact met ons op, zodat we samen kunnen kijken wanneer het wel schikt.

Voor vragen en opmerkingen staan we graag te woord. Neem contact met ons op via e-mail: info@tanederland.nl of telefonisch 013 – 744 00 44

Op de website van CBR kan u het aantal behaalde uren controleren: https://www.cbr.nl/nl/mijncbr/inloggen-op-mijn-cbr.htm

U kan daar ook meer informatie vinden over het vervallen van de code 95 vrijstelling voor oudere chauffeurs: https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/nl/code-95-behouden/vervallen-vrijstelling-code-95.htm

  In het menu ziet u een selectie van de verschillende trainingen. Per rubriek worden deze weer onderverdeeld. U kan bij ons onder andere terecht voor “code 95” trainingen in het kader van de nascholing vakbekwaamheid (zowel theoretisch als praktische trainingen), rijbewijzen voor beroepschauffeurs, opleidingen ondernemersvaardigheden en digitale tachograaf analyses.

  ACTUALISERING VAKBEKWAAMHEID

  Deze theoretische training zal uit een aantal onderdelen bestaan. De waarde voor de nascholing is 7 uur. De volgende onderdelen zullen aan bod komen:      Verkeerskennis (adhv een verkeerstoets worden cursisten bewust gemaakt van de wijzigingen o.a. ook in de verkeerswetgeving de afgelopen jaren en de komende jaren.)

  Rijden rond scholen en drukke plaatsen, Spiegelafstelling (rondom een voertuig diverse objecten plaatsen die de chauffeur niet ziet bij foutieve spiegelinstelling, Onderhoud en de controle van het voertuig voor vertrek, Digitale tachograaf (wet- en regelgeving, rij- en rusttijden, de werking en het gebruik van de tachograaf), Veilig rijgedrag, Fysieke en mentale gezondheid

  Meer informatie is te vinden op: https://www.tanederland.nl/actualisering-vakbekwaamheid-chauffeur-u45/

  CHAUFFEURSDAG

  Doel van de training

  Middels deze chauffeursdag leren de deelnemers hun kennis en vaardigheden te vergroten. Door middel van deze specifieke dag worden samen met collega’s diverse interessante onderdelen behandeld. Het is een afwisselende dag vol theorie en praktijk, waarbij ook het “wij gevoel” een belangrijk facet zal zijn.

   

  Inhoud van de training

  Theorie : (verdeeld over 4 hoofdgroepen, per groep circa 1,5 uur):

  • Verkeerskennis, wetgeving en veiligheid
  • Communicatie, beroepshouding en klantbenadering specifiek gericht op conflicthantering
  • Spiegelafstelling
  • Directe hulp bij ongelukken en schadeformulier
  • Digitale tachograaf en boardcomputer
  • Lading zekeren
  • Fysieke belasting
  • Eventueel onderwerpen die u graag behandeld ziet worden

  Praktijk (verdeeld over 1 hoofdgroep verdeeld over 2 subgroepen circa 1,5 uur):

  • Banden en sneeuwkettingen
  • Aan- en afkoppelen
  • Spiegelafstelling
  • Directe hulp bij ongevallen
  • Remtechniek
  • Omgaan met weersomstandigheden

  Groepsgrootte
  Groep van maximaal 20 medewerkers per docent voor de theorie, maximaal 10 medewerkers per docent voor de praktijk. Maximaal 100 medewerkers per dag.

   

  Locatie

  Nader af te stemmen.

  Meer informatie is te vinden op: https://www.tanederland.nl/chauffeursdag-u24/

  Onderstaand een overzicht van de meest gangbare theoretische trainingen welke we verzorgen in het kader van de nascholing vakbekwaamheid, code 95.

  ACTUALISERING VAKBEKWAAMHEID

  Deze theoretische training zal uit een aantal onderdelen bestaan. De waarde voor de nascholing is 7 uur. De volgende onderdelen zullen aan bod komen:

  • Verkeerskennis (adhv een verkeerstoets worden cursisten bewust gemaakt van de wijzigingen o.a. ook in de verkeerswetgeving de afgelopen jaren en de komende jaren.) Rijden rond scholen en drukke plaatsen
  • Spiegelafstelling (rondom een voertuig diverse objecten plaatsen die de chauffeur niet ziet bij foutieve spiegelinstelling)
  • Onderhoud en de controle van het voertuig voor vertrek
  • Digitale tachograaf (wet- en regelgeving, rij- en rusttijden, de werking en het gebruik van de tachograaf)
  • Veilig rijgedrag
  • Fysieke en mentale gezondheid

  ……

  Voorbeeld Lesprogramma:

  08.00-10.00 uur: Verkeerskennis

  10.00-10.15 uur: Pauze

  10.15-11.15 uur: Rijden rond scholen en drukke plaatsen

  11.15-12.15 uur: Digitale tachograaf

  12.15-12.45 uur: Pauze

  12.45-14.00 uur: Onderhoud en controle van het voertuig voor vertrek

  14.00-14.15 uur: Pauze

  14.15-15.45 uur: Spiegelafstelling (praktisch)

  15.45-16.00 uur: Evaluatie en afsluiting

  Deelnemers:

  Maximaal 20 deelnemers.

  ADR

  Voor wie is deze training bestemd

  Deze training is bestemd voor eenieder die beroepsmatig een vrachtauto bestuurt met gevaarlijke stoffen. Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat.

  Toelatingseisen

  Geen.

  Opzet van de training

  Basis: verschillende voertuigen en de vereiste wettelijke voorschriften komen tijdens de basistraining aan bod. Ook gevaareigenschappen, gevarenklassen, regels voor het vervoer enz. worden tijdens deze training besproken.

  Specialisatie

  Tank: dit aanvullende gedeelte is verplicht voor chauffeurs in tankauto’s en tankcontainers en behandelt lengtegolving, dwarsgolving, technische eisen, constructie voertuig, keuringen enz.

  Klasse 1: dit aanvullende gedeelte behandelt de bijzondere risico’s van explosieve stoffen en de specifieke vervoersvoorschriften.

  Klasse 7: dit aanvullende gedeelte behandelt de risico’s van het vervoer van radioactieve stoffen en de bijbehorende voorschriften.

  Tijdens de basistraining worden de verplichte praktijkoefeningen uitgevoerd, bestaande uit een oefening in ongevalbestrijding en het werken met beschermingsmiddelen.

  Duur training

  ADR basis 1ste – 3 dagen

  ADR basis verlenging – 2 dagen

  ADR basis + tank 1ste – 4 dagen

  ADR basis + tank verlenging – 2 dagen

  Examens

  Examens worden afgenomen door CBR/ CCV. Om het ADR vakbekwaamheidscertificaat te halen moet je minimaal slagen voor het basisexamen. Naast dit examen zijn er voor enkele specifieke soorten van vervoer van gevaarlijke stoffen aanvullende examens nodig.

  Basisexamen

  Het basisexamen bestaat uit een schriftelijk examen. Het examen duurt 50 minuten per onderdeel. Het ADR basiscertificaat is 5 jaar geldig, daarna is een verlengingstoets noodzakelijk.

  Vakbekwaamheidsrichtlijn

  Het CBR/CCV schrijft voor dat deze opleiding minimaal 7 lesuren moet duren om mee te mogen tellen voor de verplichte 35 uur nascholing. Naast genoemde kosten zullen wij u de verplichte bijdrage voor het CCV voor de registratie uren extra doorbelasten. De kosten bedragen € 21,00 per kandidaat per dag.

  Doel en doelgroep

  Het doel van de training is de vakbekwame chauffeur een lading te kunnen laten vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig. Bedacht te zijn op gevaren van het verkeer en arbeidsongevallen en fysieke risico’s te kunnen voorkomen.

  Maximum aantal deelnemers per docent:

  20 deelnemers

  Opzet training

  De training bestaat uit theorie. In de theorie komt aan de orde:

  • Veiligheid op de centrale
  • Vervoer van beton –defensief rijden
  • Rijden met een betonmixer
  • Specifieke veiligheid mens
  • Specifieke veiligheid materie
  • Specifieke veiligheid machine
  • Specifieke veiligheid milieu

  Deze training is geschikt voor alle personen die werkzaam zijn in het beroepsgoederenvervoer met name het vervoer van beton.

  De training wordt aangeboden als reguliere training en in dagdelen. De volledige training vindt op één dag plaats.

  De training in dagdelen vindt plaats in 2 dagdelen.

   

   

   

  Docent/trainer

  De trainers die worden ingezet zijn allemaal in het bezit van een geldig VOL-VCA certificaat . Zij beschikken over goede didactische vaardigheden en daarnaast over ruime ervaring m.b.t. het vakgebied.

  Chauffeur geconditioneerd vervoer

  Inleiding

  Als u goederen vervoerd die kunnen bederven moet u de eigenschappen van die producten kennen. Ook moet u kennis hebben van koelings- of verwarmingsinstallaties en de veiligheidseisen. Met het diploma Chauffeur geconditioneerd vervoer laat u zien dat u deze kennis in huis heeft.

  Doelgroep

  Medewerkers van minimaal 18 jaar oud, die rijden in het beroepsgoederenvervoer met name het vervoer van bederfelijke levensmiddelen.

  Inhoud van de training

  In deze training is alleen een theorie gedeelte, dit zal bestaan uit:

  • Productkennis
  • Voedselveiligheid
  • HACCP
  • Wetgeving
  • Hygiëne en Productkennis/productgroepen van levensmiddelen
  • micro biologische gevaren
  • kwaliteitshandhaving
  • techniek
  • taken van de chauffeur
  • documenten
  • hulpmiddelen
  • technische kennis voor de diverse soorten manieren van koelen
  • laden en lossen
  • storingen diverse koeltechnieken

  duur van de cursus

  8 dagdelen (4 dagen.)

  Examen

  Na het behalen van het examen krijgt men een certificaat.

  Locatie

  op een locatie van ons of incompany

  Nascholing

  Deze training mag meetellen voor de vakbekwaamheidsrichtlijn code 95.

  Inleiding

  De digitale tachograaf is in Nederland verplicht sinds 1 mei 2006. Alle voertuigen die na deze datum op kenteken zijn gezet, zijn voorzien van een digitale tachograaf. De digitale tachograaf vervangt hiermee de analoge tachograaf, die tot deze datum een verplichting was.

   

  Inhoud van de training

  Theorie:

  • Inleiding omtrent de digitale tachograaf
  • Arbeidstijdregelgeving
  • Werking en bediening digitale tachograaf
  • Verplichting chauffeur
  • Controles door bevoegde instanties
  • Het waarom van de boordcomputer
  • Verloningssysteem

  Praktijk:

  • Werken met de digitale Tachograaf
  • Oefenen met casussituaties

   

  Certificaat

  Na afloop van de training ontvangt men een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

  Duur training

  1 trainingsdag (2 dagdelen)

  Vakbekwaamheidsrichtlijn

  Het CBR/CCV schrijft voor dat deze opleiding minimaal 7 lesuren per cursusdag moet duren om mee te mogen tellen voor de verplichte 35 uur nascholing. Naast genoemde kosten zullen wij u de verplichte bijdrage voor het CCV voor de registratie uren extra doorbelasten. De kosten bedragen € 22,00 per kandidaat.

  BEDRIJFSHULPVERLENING BHV

  Doel 

  Medewerkers, die zich binnen het bedrijf (gaan) bezig houden met de BHV-taken.

  Een specifieke opleiding is niet vereist. De medewerkers worden in korte tijd de basiskennis en vaardigheden aangereikt om de bedrijfshulpverlening in uw bedrijf (mede) gestalte te geven.
  Duur en Trainingslocatie

  1 trainingsdag bij u op het bedrijf of op één van onze locaties. De training kan voor  7 mee tellen voor de verplichte nascholing beroepschauffeur code 95.

  Inhoud van de training

  1e dagdeel EERSTE HULP

  • Vijf taken, bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, circulatiestoornissen
  • Stelpen ernstige bloedingen, shock, wonden steriel afdekken door aanleggen snelverband
  • Brandwonden, botbreuken, oogletsel, meer verwondingen tegelijk

  2e dagdeel COMMUNICATIE/ BRANDBESTRIJDING/ ONTRUIMING

  • Melden incident, hulp van buitenaf, gevaren bij melden, communicatiemiddelen
  • Branddriehoek, brand en brandstadia, blussen, blusmiddelen en blustoestellen
  • Elektriciteitskasten, gevaarlijke stoffen, uw taak, ontruimingsplan, procedures, rol bedrijfshulpverlener bij ontruiming, oefenen gevaren, vluchtroutes, noodverlichting, luchtbehandeling, rook- en warmte afvoerinstallaties, liften, brandweeringang

  De inhoud van de training wordt in overleg met u zoveel mogelijk als maatwerk samengesteld, de theorie en praktijk worden afgestemd op de tankstation medewerkers.

  Certificaat en rapportage

  Na afloop van de training ontvangt men een certificaat met een geldigheid van 1 jaar.

  Vakbekwaamheidsrichtlijn

  Het CBR/CCV schrijft voor dat deze opleiding minimaal 7 lesuren per cursusdag moet duren om mee te mogen tellen voor de verplichte 35 uur nascholing. Naast genoemde kosten zullen wij u de verplichte bijdrage voor het CCV voor de registratie uren extra doorbelasten. De kosten bedragen € 22,00 per kandidaat.

  Gebruik laad- en losmaterieel

  Inleiding

  Deze training bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. In deze training wordt de deelnemer bewust gemaakt van het veilig en verantwoord gebruikmaken van laad en losmaterieel. De theorie en de praktijk zullen afgestemd worden op de laad- en losmiddelen in gebruik bij de van Berkel Groep. Zo kan de loader, de graafmachine, de autolaadkraan, de wissellaadbak of de container onderwerp zijn van de training.

   

  Maatwerk

  Onze trainer komt vooraf inventariseren welke laad- en lsomiddelen gebruikt worden door de van  Berkel chauffeurs. De training zal op die materialen afgestemd worden.

  Inhoud van de training

  Theorie en praktijk

  De theorie kan collectief verzorgd worden door 1 instructeur, maximale groepsgrootte 16 deelnemers. Voor het praktijkgedeelte geldt een maximale groepsgrootte van 8 deelnemers.

  Onderwerpen;

  –  wet-en regelgeving
  –  onderhoud & keuring
  –  bediening & ergonomie
  –  lastbehandeling
  –  veiligheid
  –  preventieve controle
  –  dagelijks onderhoud
  –  bediening
  –  lastbehandeling
  –  veiligheid
  –  milieuverantwoord werken

  Certificaat

  Na afloop van de training ontvangt men een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

  LEVENSREDDEND HANDELEN

   

  Voor wie is deze training bestemd

  Deze training is bestemd voor chauffeurs die levensreddend moeten kunnen handelen.

   

  Toelatingseisen

  Geen specifieke toelatingseisen.

   

  Inhoud van de Training levensreddend handelen (1 dag)

  Tijdens deze training leert de cursist hoe te handelen bij ongevallen of ziekte van passagiers onderweg en hoe ze de tijd tussen het ongeval en de komst van professionele hulp moeten overbruggen.

  Inhoud

  Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bedrijfshulpverlening en Alarmeren van hulpverlening
  • Evacuatie van passagiers uit het voertuig
  • Klein EHBO
  • Verbandleer en ziekteleer
  • Reanimatie
  • Anatomie
  • Hygiëne

  Certificaat

  Na het met positief resultaat afleggen van een toets ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

  Aantal deelnemers

  Maximum 16 deelnemers

   

  Incompany

  Wij verzorgen deze training via open inschrijving of incompany.

   

  Stil laden en lossen (U04)

  Doel en doelgroep

  Doel van de training is een lading zo verantwoord mogelijk te kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig. Tevens leert de cursist tijdens het laden en lossen rekening te houden met de omgeving en geluidsoverlast.

  Er is in de training aandacht voor onder andere:

  • Wet- en regelgeving
  • Veiligheid
  • Vastzetmaterialen
  • Geluidshinder
  • Technische oplossingen
  • Beroepshouding

  Deze training is geschikt voor alle personen die een lading laden, vervoeren of lossen.

  Opzet training

  De training bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. In de theorie komt aan de orde:

  • Geluidshinder
  • Wet-­ en regelgeving
  • Technische oplossingen
  • Beroepshouding bij het stil laden en lossen

  In het praktijkdeel komt aan de orde:

  • Geluidsarm  laden  en  lossen
  • Bediening
  • Omgeving
  • Geluidsmetingen
  • Gebruik ‘stil` laad- en losmaterieel

  De training kan meetellen in het kader van de nascholing vakbekwaamheid (code 95)

  Na afloop ontvangt u een certificaat wat 5 jaar geldig is

  Techniek en veiligheid (U39)

  De opleiding techniek en veiligheid heeft als doel om kennis te krijgen van de technische werking van de veiligheidsvoorzieningen van het voertuig, teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen.

  Inhoud van de training

  – Theorie:
  – Techniek van de auto / dagelijkse controle
  – Meest voorkomende pechgevallen
  – Veiligheid bij reparatie . stranding
  – Juist melden van storingen
  – Hoe te handelen bij ene incident
  – Technische veiligheid voertuig

  – Praktijk:
  – Veiligheid (voertuig en eigen veiligheid)
  – Diagnose stellen bij pechgevallen / noodreparaties
  – Vervangen zekeringen / vervangen lampen
  – Storingen zoeken in de praktijk
  – Beperking en beheersing van een incident
  – PBM ’s en veiligheid in de cabine

  basisrichtlijnen VCA

  Inhoud van de training

  • Wetgeving Arbeidsomstandigheden,
  • Veiligheid preventie risicobeheersing,
  • Werkvergunning,
  • Werken in besloten ruimte,
  • Elektriciteit,
  • Omgaan met gevaarlijke stoffen,
  • Gevaar van brand en explosie,
  • Veilig werken met gereedschap,
  • Hijsen en tillen,
  • Werken op hoogte,
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen,
  • Struikelen, uitglijden en vallen,

  De Raad van Accreditatie heeft de opleiding Basisveiligheid gecertificeerd. De training voldoet aan de normen van stichting SSVV, het Centraal College van Deskundigen in Basisveiligheid.

  Opleidingsduur

  De VCA basisopleiding opleiding duurt 2 dagen met aansluitend examen.

  De VCA herhalingsopleiding duurt 1 dag met aansluitend examen.

   

  Certificaat

   

  De training wordt afgesloten met een examen door een landelijk erkend exameninstituut.

  Het certificaat is internationaal erkend en is tien jaar geldig.

  Vakbekwaamheidsrichtlijn

  Het CBR/CCV schrijft voor dat deze opleiding minimaal 7 lesuren per cursusdag moet duren om mee te mogen tellen voor de verplichte 35 uur nascholing. Naast genoemde kosten zullen wij u de verplichte bijdrage voor het CCV voor de registratie uren extra doorbelasten. De kosten bedragen € 22,00 per kandidaat.

  basisrichtlijnen VCA vol

  Voor wie is deze training bestemd

  Deze training is bestemd voor de leidinggevenden, zoals  voormannen van aannemersbedrijven e.d., waarbij VCA certificering vereist is. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden op bedrijfsterreinen van de chemische industrie of overheidsbedrijven. Deze training is een combinatie van basisveiligheid met veiligheid voor leidinggevenden.

   

  Inhoud van de training

  Theorie:

  • Veiligheidswetgeving;
  • Risico’s en ongevallenpreventie;
  • Gevarenbronnen, gevaarlijke stoffen, werken in besloten ruimten,
  • Brandveiligheid en metingen;
  • Ongevallen, persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Toxicologie;
  • Bedrijfsnoodplan;
  • Taak- risico analyse

  De Raad van Accreditatie heeft de opleiding VOL-VCA gecertificeerd. De training voldoet aan de normen van stichting SSVV, het Centraal College van Deskundigen in Basisveiligheid.

   

  Opleidingsduur

  De VOL-VCA basisopleiding opleiding duurt 2 dagen met aansluitend examen.

  De VOL-VCA herhalingsopleiding duurt 1 dag met aansluitend examen.

   

  Certificaat

   

  De training wordt afgesloten met een examen door een landelijk erkend exameninstituut.

  Het certificaat is internationaal erkend en is tien jaar geldig.

  Vakbekwaamheidsrichtlijn

  Het CBR/CCV schrijft voor dat deze opleiding minimaal 7 lesuren per cursusdag moet duren om mee te mogen tellen voor de verplichte 35 uur nascholing. Naast genoemde kosten zullen wij u de verplichte bijdrage voor het CCV voor de registratie uren extra doorbelasten. De kosten bedragen € 22,00 per kandidaat/dag.

  COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

  Klantgericht communiceren, de ambassadeur van het bedrijf

  Inleiding

  Bij de dagelijkse omgang met klanten komt veel kijken. Wat vindt de klant belangrijk en hoe wenst hij behandeld worden. Welke verwachtingen heeft de klant, iedere klant kan weer andere verwachtingen hebben. Welke kwaliteiten van het bedrijf en hun medewerkers sluiten hierbij aan? Hoe is de communicatie, houding en uitstraling naar de klanten? Hoe wordt omgegaan met klachten en hoe willen we omgaan met klachten? De wensen van de klant staan centraal in deze training. U leert om door de ogen van de klant naar uzelf en uw organisatie te kijken. Uw klantgerichtheid wordt naar een hoger niveau gebracht. U bent de ambassadeur van uw bedrijf

  Inhoud van de training

  • Theorie:
  • Kenmerken van klantgericht werken
  • Representativiteit en beroepshouding
  • Klantwensen en klantbenadering
  • Commercieel gedrag, uw persoonlijke klantgerichtheid
  • Klachtenafhandeling, klachten biedt ook kansen
  • Mondelinge en schriftelijke communicatie
  • Omgaan met weerstanden, emoties en conflicten ( theorie en rollenspel)
  • Praktijk:
  • Rollenspel klant >< chauffeur
  • Klachten ( case rollenspel)
  • Omgaan met weerstanden ( theorie en rollenspel)

  Certificaat en rapportage

  Na afloop van de training ontvangt men een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

  Informatie over het rijbewijs C

  Informatie over het rijbewijs E achter C

  Informatie over het rijbewijs D

  Informatie over het rijbewijs E achter D

  Informatie over het LZV rijbewijs

  Praktische toets

  Toets besloten terrein

  Tour nationaal

  Tour internationaal

  Sociale vaardigheden

  Doelgroepenvervoer