VCA (U05)

Basisveiligheid VCA / VOL VCA

Tegenwoordig worden er veel eisen gesteld aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor instellingen zoals overheid, provincie of gemeentes. Maar ook de (petro-) chemische bedrijven, transportbedrijven en aannemersbedrijven stellen hoge eisen. Een van deze eisen is veiligheid. Wil men als bedrijf werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven dan moet het uitvoerende personeel in het bezit zijn van het certificaat basisveiligheid (VCA). De VOL certificering is voor de leidinggevenden van chauffeurs, voormannen van aannemersbedrijven en dergelijke.

Doelgroep

Deze cursus is speciaal bedoeld voor werknemers, of leidinggevenden van bijvoorbeeld: aannemersbedrijven, constructiebedrijven, transportbedrijven etc. De training geeft de kandidaten inzicht in de gevaren die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de diverse werkzaamheden.

Inhoud van de training

Thema A:
• Voorbereiden, bespreken en inspecteren van werkzaamheden (veiligheid en gezondheid, VenG wetgeving, preventie, arbeidstijdenwet, milieuwetgeving, veilig werken en gedrag, gevaren en risico’s)
Thema B:
• Uitvoeren van werkzaamheden (de werkplek, persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidsmiddelen, specifieke werkomstandigheden: hoogte, besloten ruimte, slopen, lassen)
Thema C:
• Beheersen van specifieke gevaren (gevaarlijke stoffen, elektriciteit, brand en explosie)
Thema D:
• Beheersen van incidenten en ongevallen (ongevallen en noodsituaties).

De leerdoelen tijdens deze training zijn:

 • De cursist kent de regels over veiligheid, overleg en inspecties
 • De cursist weet wat een veilige werkplek is
 • De cursist kan gevaarlijke stoffen herkennen
 • De cursist kent de regelgeving en veiligheidsregels en kent zijn wettelijke verantwoordelijkheid
 • De cursist weet hoe hij ongevallen kan voorkomen
 • De cursist weet hoe te handelen bij ongevallen en noodsituaties
 • De cursist kent de persoonlijke beschermingsmiddelen en weet wanneer hij welk beschermingsmiddel moet gebruiken
 • De cursist kan specifieke werkzaamheden en omstandigheden herkennen en weet hoe hier mee om te gaan
 • De cursist is bekend met diverse gereedschappen en machines die door de cursisten veel al gebruikt worden en kent de gevaren en eisen van deze arbeidsmiddelen
 • De cursist herkent de explosiegevaarlijke omgevingen en weet hoe de persoonlijke explosiemeter gebruikt moet worden.
 • De cursist kan de gevaren en oorzaken van ongevallen bij het werken met elektriciteit omschrijven. Tevens is de cursist bekend met de gevaren en veiligheidsmaatregelen bij statische elektriciteit
 •  

En extra bij VCA VOL:

 • De cursist kent de Wetgeving Arbeidsomstandigheden, Veiligheid preventie risicobeheersing,
 • De cursist is bekend met de Werkvergunning / werken in besloten ruimte, elektriciteit, omgaan met gevaarlijke stoffen,
 • De cursist kan gevaar van brand en explosie herkennen, veilig werken met gereedschap, hijsen en tillen, werken op hoogte,
 • De cursist weet hoe hij persoonlijke beschermingsmiddelen moet gebruiken en kent de gevaren van struikelen, uitglijden en vallen.
 •  

Certificaten

Het examen wordt afgenomen door een landelijk erkend exameninstituut. Bij voldoende resultaat krijgt de deelnemer het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Het certificaat is 10 jaar geldig.

De opleiding voldoet ook aan de normen van de stichting SSVV, het Centraal College van Deskundigen in Basisveiligheid.

De mogelijkheid bestaat om deze opleiding voor 7 uur te laten meetellen voor de nascholing vakbekwaamheid (code 95).

VCA examen en VCA diploma behalen

VCA diploma halen?

TA Nederland biedt naast de reguliere klassikale cursussen ook cursussen via e-learning aan.

Wanneer u de e-learning, of de klassikale cursus gevolgd heeft, kan u proefexamens maken, zodat u enerzijds kan ervaren hoe het examen in zijn werk gaat en wat voor vragen er worden gesteld en anderzijds kan beoordelen of u klaar bent voor het examen. TA Nederland biedt 5 proefexamens aan voor € 5,00

Deze proefexamens zijn voor de verschillende VCA types;

Basisveiligheid VCA

(ook wel bekend als VCA 1 of VCA basis)
Met het B VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door SSVV en VCA infra.  Het examen omvat 40 vragen en u heeft hiervoor maximaal 60 minuten. U bent geslaagd als u minimaal 2.580 punten hebt behaald, voor iedere vraag kunt u maximaal 100 punten behalen. U ontvangt dan het VCA pasje en B VCA diploma dat 10 jaar geldig is.

VOL VCA

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (ook bekend als VCA 2 of VCA VOL)
Bent u operationeel leidinggevende? Dan moet u het diploma VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA) hebben. Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft. Het examen omvat 70 vragen en u heeft hiervoor maximaal 75 minuten. U bent geslaagd als u minimaal 4.515 punten hebt behaald, voor iedere vraag kunt u maximaal 100 punten behalen. U ontvangt dan het VCA pasje en VOL VCA diploma dat 10 jaar geldig is.

VCA proefexamens

Als afsluiting van uw zelfstudie of opleiding is het goed om een VCA proefexamen te maken. U kunt dan zien hoe het echte examen is opgebouwd en vast wennen aan het soort vragen. U kunt hier ook kiezen voor online proefexamens en zo toetst u uw kennis online. Het meest eerlijke beeld krijgt u als u het examen maakt en de start- en eindtijd bijhoudt. U ervaart dan zelf dat u voldoende tijd heeft om alle vragen en antwoorden rustig door te lezen.

Gebruik onderstaande optie als u een voucher heeft. Voer de code in en kies ‘verzenden’, daarna kunt u het examen kiezen. 


 

De training kunnen we “incompany” verzorgen, bij u op het bedrijf of u kan aansluiten bij een van onze “open inschrijvingen”, welke terug te vinden zijn op: https://www.tanederland.nl/cursussen/