Veilig werken langs de weg (U37)

Veilig werken langs de weg

 

Deze training is geschikt voor alle personen die werkzaamheden langs de weg verrichten, alsmede beroepschauffeurs.

Doel van de training

Doel van de training is het zo verantwoord mogelijk kunnen uitvoeren van werkzaamheden langs de weg

Inhoud van de training “Veilig werken langs de weg”

De leerdoelen zijn:

  • De cursist kent relevante wet- en regelgeving (Arbo)
  • De cursist weet welke veiligheidsmaatregelen er bij incidenten genomen moeten worden
  • De cursist kent persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskleding en weet wanneer hij welk beschermingsmiddel moet gebruiken
  • De cursist weet hoe om te gaan met weggebruikers
  • De cursist kan een veilige werkruimte afzetten
  • De cursist kan veilig werken langs de weg
  • Praktijk met Theoretische ondersteuning. Praktijkrichtlijn CROW 96B en/of hulpverlening

Overige informatie over de training

Meer informatie?

Natuurlijk kan u contact met ons opnemen via het aanmeld / informatieformulier, bellen of mailen. U bent ook van harte welkom in ons opleidingscentrum om de mogelijkheden persoonlijk te bespreken.

Verkeersmaatregelen