Telefoon: 013-7440044 | E-mail: info@tanederland.nl

Veiligheidsadviseur ADR

HomeVeiligheidsadviseur ADR

Veiligheidsadviseur ADR

Achtergrond
ADR; Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route, ofwel de Europese regelgeving met betrekking tot het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg.

Iedere onderneming die gevaarlijke stoffen over het spoor, de weg of het water vervoert, moet minstens één veiligheidsadviseur in dienst hebben. Deze verplichting geldt ook als het bedrijf zich alleen bezighoudt met het verpakken, beladen, vullen of lossen.

De veiligheidsadviseur heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat het werken met en vervoer van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk verloopt.

De veiligheidsadviseur is betrokken bij:

 • Het nagaan of vervoersvoorschriften correct toegepast worden
 • De onderneming adviseren bij de werkzaamheden die de gevaarlijke stoffen betreffen
 • Het opmaken van een jaarverslag over de activiteiten
  Daarnaast is de veiligheidsadviseur betrokken bij het opleidingsbeleid, het opzetten van passende noodprocedures bij ongevallen, het verrichten van analyses en indien nodig het opstellen van rapporten van ongevallen. Het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen te voorkomen behoort ook tot de taken van de ADR Veiligheidsadviseur.

Inhoud cursus

 • Algemene voorschriften
 • Nationale en internationale wet- en regelgeving
 • Classificatie van gevaarlijke stoffen
 • Voorschriften laden en lossen, transport en overige behandeling
 • Meldingsprocedures
 • Preventiemaatregelen
 • Benodigde documenten
 • Vrijstellingen
 • Bijzondere bepalingen

Voor wie is deze training bestemd
Over het algemeen zijn de deelnemers planners, operationeel leidinggevenden, magazijnbeheerders of expediteurs.

Locaties
We kunnen deze cursus verzorgen in ons opleidingscentrum, “incompany” bij u op locatie, of we kunnen een andere locatie organiseren.

Lesduur
De basiscursus duurt 5 dagen.

Examen
Het examen wordt afgenomen door CBR.

Tarief
€ 975,00 exclusief btw, examens en (wet)boeken
, het kan zijn dat er nog recht is op SOOB subsidie.

Cursusdata
Woensdagen 24 juni, 1, 8, 15 en 22 juli te Tilburg