Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen

 

Theorie:

Wetgeving en richtlijnen
Bewust zijn van risico’s
Soorten wegen
Gebruik van afzettingsmaterialen
Gebruik van veiligheidskleding
Houding en gedrag tijdens het werk
Te nemen verkeersmaatregelen

Praktijk:

Nabootsing praktijksituaties om op juiste wijze gebruik van afzettingsmaterialen te leren maken en markering
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemeen

Werken op, aan of langs de weg brengt veel risico’s met zich mee, ongeacht of dit binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt. Een belangrijk aspect is het samenspel tussen de weggebruikers en de werknemers die werkzaamheden uitvoeren. De wegwerker zal de juiste maatregelen moeten treffen om te zorgen dat zijn veiligheid niet in gevaar komt.

Doelgroep

Enerzijds werknemers die op, aan of langs de weg werken en anderzijds is de training erg interessant voor chauffeurs zodat ze leren hoe ze veilig kunnen handelen bij pech.

Doel

Behandeling van de CROW publicatie 96a en 96b en de deelnemers bewust maken van de potentiële gevaren die kunnen optreden tijdens werkzaamheden aan /naast de weg. Verder wordt instructie gegeven over op welke wijze het gedrag van de wegwerker kan bijdragen tot een veilige manier van werken.

Inhoud van de cursus

De cursus zal gericht zijn op alle beroepssectoren die werkzaamheden op of langs de weg uitvoeren. Het betreft een cursus met veel aandacht voor de werkelijke omstandigheden waar uitvoerenden in hun dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Bij de theoretische behandeling van het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt veel aandacht besteed aan een veilige manier van werken. Bij het praktijkgedeelte worden verschillende situaties nagebootst waarbij deelnemers op de juiste wijze gebruik leren maken van afzettingsmaterialen, markering en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De cursus omvat een uiteenzetting over verkeersborden, tijdelijke afzettingsmaterialen, wat een werkvak is, welke rechten men daaraan kan ontlenen, hoe een werkvak wordt opgezet en afgebroken. De wettelijke regelingen en verantwoordelijkheden welke gelden bij het werken langs de weg. In deze cursus komt de basisinformatie aan bod om te komen tot een wegafzetting met tijdelijke verkeersmaatregelen.

Onder meer hoe een keuzeproces tot stand komt en welke handvatten men ter beschikking heeft. De tijdelijke verkeersmaatregelen in specifieke wegomstandigheden worden besproken. Denk hierbij aan werkzaamheden welke plaatsvinden op en naast een rijbaan, in bermen, op voet- en fietspaden, met een rijdende afzetting. De persoonlijke beschermingsmiddelen komen bij deze cursus aan bod en de te dragen beschermende kleding. Omgaan met calamiteiten worden besproken en de algemene aandachtspunten welke omgaan met machines met zich mee brengen. Met de cursisten wordt een checklist besproken die tot doel heeft om zo veel mogelijk vergissingen uit te sluiten. De noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen op niet auto(snel)wegen worden behandeld.

Duur van de cursus

De cursus duurt 1 dag (2 dagdelen): Er is geen onderscheid in herhalingscursussen of basistrainingen. Wel zal bij de herhalingscursus rekening gehouden worden met het feit dat er reeds voorkennis is van een aantal zaken.

Vakbekwaamheidsrichtlijn

De training kan meetellen voor 7 uren voor de code 95 in het kader van de nascholing vakbekwaamheid

Verkeersmaatregelen