Verlengde geldigheid rijbewijs en code 95

Alle Nederlandse rijbewijzen en codes 95 die in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 (zijn) verlopen worden met negen maanden verlengd. De negen maanden gaan in vanaf de dag dat het rijbewijs of de code 95 verloopt.

Deze Europese regeling geldt voor alle Nederlandse rijbewijzen.

Het complete bericht is te vinden op de website van CBR.

Social Share