Verlenging geldigheid certificaten en verklaringen gevaarlijke stoffen

Voor alle certificaten ADR, ADN en veiligheidsadviseur geldt het volgende:

Alle certificaten waarvan de geldigheid afloopt tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 blijven geldig tot 28 februari 2021. De herhalingsopleiding en het herhalingsexamen moeten voor 1 maart 2021 gevolgd worden. De nieuwe geldigheidsduur van het certificaat begint op de oorspronkelijke vervaldatum van het certificaat.

Voorbeeld: Het ADR certificaat van een kandidaat is op 14 december 2020 verlopen. Als de kandidaat voor 1 maart 2021 zijn herhalingsopleiding volgt en slaagt voor zijn herhalingsexamen wordt het certificaat verlengd met 5 jaar. De geldigheid van het certificaat loopt dan van 14 december 2020 tot 14 december 2025.

U kunt contact met ons opnemen om de herhalingsopleiding en het herhalingsexamen nog op tijd in te plannen!

Social Share