Verlenging van (verlopen) certificaten ADR, ADN of Veiligheidsadviseur

Zie onderstaand bericht van het CBR:

Regelmatig wordt CCV gebeld door opleiders en certificaathouders die vragen hebben over de verlenging van (verlopen) certificaten ADR, ADN of Veiligheidsadviseur. Uiteraard hebben wij uw zorgen besproken met het ministerie. Zij hebben alle begrip voor de situatie. Het ministerie heeft ons toegezegd dat iedereen die in het bezit is van een certificaat ADN, ADR of Veiligheidsadviseur dat tijdens de werking van een MO (multilaterale overeenkomst) buiten zijn of haar schuld is verlopen of dreigt te verlopen, er op kan rekenen dat dit geen belemmering voor de beroepsuitoefening zal zijn .

In internationaal verband worden hiervoor regelingen opgesteld, die er voor zullen zorgen dat na afloop van de beperkingen ook de examinering soepel kan verlopen, zodat de achterstanden in redelijkheid kunnen worden ingelopen. We houden u op de hoogte.

Social Share