* Onderstaand de voorwaarden voor deelname

  1. Jouw deelname aan de Code 95 cursus is alleen definitief wanneer je de scholingsovereenkomst hebt ondertekend via de door 24/7 Chauffeursdiensten toegestuurde e-mail van ondertekenen.nl óf er een afspraak is gemaakt over de manier waarop je de cursus financiert. Wanneer er een scholingsovereenkomst is afgesproken wordt deze zo spoedig mogelijk na aanmelding naar je toe gestuurd.
  2. De kosten voor deelname aan de cursus à € 148,50,- exclusief BTW neemt 24/7 Chauffeursdiensten voor haar rekening wanneer deelnemer niet eerder in 2021 deel heeft genomen aan een kosteloze chauffeursdag. Daarnaast werk je vanaf de cursusdatum nog minimaal 1040 uur voor 24/7 Chauffeursdiensten.
  3. Wanneer deelnemer binnen een halfjaar na deelname aan een cursus op eigen initiatief uit dienst treedt en de deelnemer gebruik heeft gemaakt van een scholingsovereenkomst zullen de kosten voor deelname à € 148,50 exclusief BTW verrekend worden met de eindafrekening en het laatste salaris dat de deelnemer ontvangt van 24/7 Chauffeursdiensten.
  4. Deelname aan een Code 95 cursus door middel van een scholingsovereenkomst is enkel mogelijk wanneer je werkzaam bent of aan de slag gaat bij 24/7 Chauffeursdiensten en reeds je arbeidsovereenkomst hebt getekend.
  5. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor afstemming van de mogelijkheid tot deelname bij zijn/haar opdrachtgever.
  6. Deelnemer is zich er van bewust dat bij een cursus met e-learning er vooraf thuis een deel van de cursus gevolgd dient te worden. Wanneer de deelnemer deze e-learning niet heeft voltooid kan hij/zij niet deelnemen aan de cursus en zal 100% van het cursusbedrag à € 148,50 exclusief BTW in rekening worden gebracht.
  7. Wanneer de deelnemer niet aanwezig is, zonder zich van te voren af te melden (minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de cursusdag), zal 100% van het cursusbedrag à € 148,50 exclusief BTW in rekening worden gebracht.