Vrachtwagen Rijbewijs

Vrachtwagenrijbewijs C

 

Bestemd voor personen die beroepsmatig een bedrijfswagen willen gaan besturen met een maximum toelaatbare massa van meer dan 3.500 kg. Om het praktijkexamen te kunnen afleggen dient men in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B, een geldig theoriecertificaat en een “Verklaring van geschiktheid”.

Gezondheidsverklaring

Allereerst dient een gezondheidsverklaring te worden ingediend bij het CBR. Dit kan via de website van het CBR. Vervolgens ontvangt de deelnemer bericht of hij medisch gekeurd moet worden door een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst. Eventueel kunnen wij dit verzorgen.

Inhoud, theorie

Voorheen waren de theorie-onderdelen: “Verkeer en Techniek” (RV1), “Administratie” (V2C) en Administratie cases” (V3C). Tot 1 september kunnen deze examens worden afgenomen, daarna is het theoriegedeelte nieuwe stijl verplicht.

 

Het theoriegedeelte bestaat vanaf 1 juli uit:

 • Rijbewijs en Vakbekwaamheid module 1-C
 • Vakbekwaamheid module 2-C
 • Vakbekwaamheid module 3-C

 

De modules bevatten de volgende onderwerpen:

Rijbewijs en Vakbekwaamheid module 1-C (RVM1-C)

 • Verkeer
 • Techniek
 • Lading
 • Wetgeving (Administratie)

 

Vakbekwaamheid module 2-C (VM2-C)

 • Voertuigkennis en optimaal gebruik voertuig
 • Basiskennis voertuigtechniek
 • Taak van de chauffeur bij onderhoud en storingen
 • Elektronische en mechanische systemen
 • Lading en lading zekeren

 

 

Vakbekwaamheid module 3-C (VM3-C)

 • Wetgeving – Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit en tachograaf
 • Wetgeving – documenten
 • Veiligheid en gezondheid
 • Branche en bedrijf

 

De deelnemer ontvangt lesmateriaal, speciaal ontwikkeld voor zelfstudie. Het lesmateriaal bestaat uit een lesboek en e-learning met oefenexamens. Naast de zelfstudie bieden we ook lesdagen aan, waarbij de deelnemer scholing kan volgen.

Toetsen

Naast de 3 theorieonderdelen dienen er 2 toetsen te worden gedaan, Praktische toets C en Toets besloten terrein C.

 

Vakbekwaamheid C Praktische toets (VPTC)

 • Het laden, stuwen, vastzetten en lossen van lading
 • Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
 • Voorkomen van fysieke risico’s
 • Invullen van een Europees schadeformulier
 • Maatregelen bij noodsituaties
 • Maatregelen bij gladheid en storingen

 

Vakbekwaamheid C Toets besloten terrein (VPBC)

 • Voertuigcontrole
 • Manoeuvreren

 

De praktische toets duurt één dag, de toets besloten terrein een halve dag.

Inhoud, praktijk

Meestal volstaan zo’n 20 tot 24 lesuren praktijk, met aansluitend het praktijkexamen. De planning van de praktijklessen wordt in overleg met de deelnemer ingepland. 

Daarna kan het praktijkexamen worden gedaan met examenbegeleiding.