Vrachtwagenrijbewijs C

Bestemd voor personen die beroepsmatig een bedrijfswagen willen gaan besturen met een maximum toelaatbare massa van meer dan 3.500 kg. Om het praktijkexamen te kunnen afleggen dient men in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B, een geldig theoriecertificaat en een “Verklaring van geschiktheid”.

Gezondheidsverklaring

Allereerst dient een gezondheidsverklaring te worden ingediend bij het CBR. Dit kan via de website van het CBR. Vervolgens ontvangt de deelnemer bericht dat hij medisch gekeurd moet worden door een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst. Eventueel kunnen wij dit verzorgen.

Inhoud, theorie

Het theoriegedeelte bestaat uit “Verkeer en Techniek” (RV1), “Administratie” (V2C) en “Administratie cases” (V3C). Er dienen 3 theorie-examens behaald te worden. De deelnemer ontvangt lesmateriaal, speciaal ontwikkeld voor zelfstudie. Het lesmateriaal bestaat uit een lesboek en een examentrainingsboek. Naast de zelfstudie bieden we ook lesdagen aan, waarbij de deelnemer scholing kan volgen.

Toetsen

Naast de 3 theorieonderdelen dienen er 2 toetsen te worden gedaan, Praktische toets C en Toets besloten terrein C. Deze beide toetsen worden op onze locatie te Tilburg gedaan.

Inhoud, praktijk

Meestal volstaan zo’n 20 lesuren praktijk, met aansluitend het praktijkexamen. De praktijk wordt in overleg met de deelnemer ingepland.