Winterdienst (U38)

Winterdienst

Doel van de training is om de beroepschauffeur kennis bij te brengen op het gebied van:

Het kunnen vervoeren van lading met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.

Een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.

Het kunnen voorkomen van fysieke risico’s

Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen

Fysieke risico’s kunnen voorkomen

Noodsituaties kunnen beoordelen

Na afloop van de training kent de cursist relevante wet- en regeling waaronder rechten en plichten vanuit arbo en rij- en rusttijden (ontheffingen)

De cursist begrijpt het nut en noodzaak van de winterdienst

De cursist kent de rol en verantwoordelijkheid van de chauffeur

De cursist weet hoe gewerkt wordt met sneeuwploegen en sneeuwborstels

De cursist begrijpt hoe een strooiroute tot stand komt

De cursist begrijpt hoe te rijden onder moeilijke omstandigheden en de gevaren die hierbij horen

De cursist kan de strooier en sneeuwploeg op een juiste manier op- en afbouwen

De cursist kan onderhoud aan materiaal en materieel uitvoeren

De cursist kan dooimiddelen laden en lossen

Meer informatie?

Natuurlijk kan u contact met ons opnemen via het aanmeld / informatieformulier, bellen of mailen. U bent ook van harte welkom in ons opleidingscentrum om de mogelijkheden persoonlijk te bespreken.